30 september 2015

Daniel Janssen in Volkskrant over omgangsvormen op social media

 

"Als sociale media iets uitlokken, is het wel spontaan reageren. Wat wegvalt, is het moment van reflectie, even tot tien tellen voor je iets zegt." Dat stelt dr. Daniel Janssen (Communicatie) in de Volkskrant van 26 september, in een groot artikel waarin chef Wetenschap Maarten Keulemans zich afvraagt waarom conversaties op sociale media zo gemakkelijk ontaarden in hooglopende ruzies.

Dr. Daniel Janssen
Dr. Daniel Janssen

Een belangrijke factor is volgens Janssen dat dat mensen op social media willen opvallen en een geïdealiseerde versie van zichzelf willen laten zien. "Er is zo'n cultuur van: ik heb een mening en het is belangrijk dat jij die weet."

Ook speelt mee dat je bij social media niet kunt zien hoe de ontvanger op jouw bericht reageert. "Daardoor blijf je verstoken van terugkoppelingen, die in een gewoon gesprek onontbeerlijk zijn." Zo kan het dat grapjes verkeerd vallen, knipogen niet begrepen worden, en er botter en onverbloemder taalgebruik wordt gebezigd dan in een persoonlijk gesprek.