15 januari 2015

Daniel Janssen in De Standaard over 'sorry' zeggen

© iStockphoto.com/ClarkandCompany
Dr. Daniel Janssen

Van Justin Bieber, tot Mark Rutte en Obama: er gaat geen week voorbij zonder dat een publiek figuur zijn excuses maakt. Wat is nog de waarde van het woord 'sorry', als we het zo vaak onopgemerkt en ongemeend zeggen? En wat levert het op als naties, politici of bedrijven hun boetekleed aantrekken? De Belgische krant De Standaard wijdde een artikel aan 'sorry' zeggen en sprak onder andere met communicatiewetenschapper dr. Daniel Janssen.

Dat we onszelf zo vaak achteloos verontschuldigen, komt doordat dit een van de weinige taalvormen is die we aanleren zonder dat we ook leren wat 'sorry' zeggen betekent. Janssen in De Standaard: "Vaders en moeders dragen het hun kind op: 'Zeg sorry tegen die meneer'. Het kind leert dat als hij dat magische woord gebruikt, het dan kennelijk weer goed komt. Ongeacht of hij er iets bij voelt of niet."

Toch is 'sorry' zeggen niet in alle gevallen inhoudsloos of zinloos. Janssen wees bijvoorbeeld op het verhaal van een Amerikaans militair hospitaal, dat aanzienlijk minder aangeklaagd werd door patiënten vanaf het moment dat dokters hun fouten direct aan hen opbiechtten. De communicatiewetenschapper benadrukte wel dat wanneer het excuus pas komt nadat het is afgedwongen, het zijn effect verliest.