Daling welzijn jongeren door corona?

In mei dit jaar hebben verscheidene onderzoekers subsidie gekregen uit het COVID-19 Fonds van de faculteit Sociale Wetenschappen. Welke onderzoeken zijn het, wie gaat ze uitvoeren, en wat zijn de verwachtingen?

Onderzoeksbijdrage: Does COVID-19 increase social inequalities in adolescent wellbeing?
Hoofdaanvrager: Catrin Finkenauer.
Trekker van het project, en hieronder aan het woord: Gonneke Stevens.

klaslokaal met leerlingen met mondkapje op
Leerlingen met mondkapje

Waarover gaat het onderzoek?
Het gaat over verschillen in mentaal welzijn, sociale relaties en toekomstperspectieven voor en tijdens corona onder jongeren. En over de mate waarin de mogelijke impact van corona anders is voor jongeren van verschillende sociaal economische groepen en jongeren met en zonder een migratieachtergrond.  

Hoe voer je het uit? 
In het kader van het YOUth Got Talent project hebben we in het voorjaar van 2019 35 interviews gedaan over toekomstperspectieven van jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. In mei en juni van dit jaar interviewden we opnieuw 35 (andere) jongeren over dit thema. Daarnaast vulden 1200 eerstejaars mbo’ers in het najaar van 2019 een vragenlijst in. Een groot deel van hen (ongeveer 800) deden dit wederom in mei en juni 2020. De vragenlijsten zijn in coronatijd ingevuld tijdens een digitale les, waarbij wij als onderzoekers aanwezig waren om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. De interviews vonden online plaats. We ontdekten dat digitale afnames eigenlijk best wel goed werken en efficiënt zijn.

In welke mate corona bijdraagt aan een daling van welzijn: dat willen we weten.

Wat gaat het onderzoek (hopelijk) opleveren en wat wil je met de resultaten gaan doen? 
We willen meer weten over de mate waarin corona potentieel bijdraagt aan een daling van welzijn, en voor wie dat het geval zou kunnen zijn (en voor wie juist niet). Resultaten worden gedeeld via factsheets, met onder meer gemeenten, om beter zicht te krijgen op kwetsbare groepen.

Wanneer verwacht je de eerste resultaten te kunnen delen? 
Zeer binnenkort, in september of oktober.