CvB update coronavirus 31 augustus

We zijn blij dat we studenten weer meer welkom kunnen heten op de campus. Tegelijkertijd realiseren we ons goed dat de pandemie zeker nog niet voorbij is en blijven we voorzichtig en alert. Om de ruimte zo veilig en efficiënt mogelijk te benutten geldt: wie geen rol heeft in (of bij de ondersteuning van) het onderwijs en thuis kán werken, werkt nog zoveel mogelijk thuis. Wel blijft het mogelijk om, in overleg met de leidinggevende, collega’s af en toe te ontmoeten op locatie voor overleg.

Hieronder zetten we de maatregelen om veilig en verantwoord het nieuwe academisch jaar te beginnen nog een keer op een rij. Een van die maatregelen is dat we een mondkapje dragen bij verplaatsingen in onze gebouwen. Om te zorgen voor eenduidigheid geldt dit vanaf 1 september voor alle medewerkers en studenten van de UU, en in alle gebouwen.

Onze eigen medische en epidemiologische experts geven aan dat het allerbelangrijkste wapen tegen besmettingen bij de opening van het hoger onderwijs is dat zoveel mogelijk collega’s en studenten gevaccineerd zijn. Patricia Bruijning meldde ons dat zij, mede op basis van continu geactualiseerde RIVM-data, inschat dat een heel groot deel van de studenten inmiddels immuniteit heeft tegen het virus, hetzij door vaccinatie, hetzij door natuurlijke infectie. De eerste surveys wijzen gelukkig ook op een hoge vaccinatiebereidheid en – graad. Uit een enquête onder ruim 15.000 studenten van de Wageningen University blijkt dat 87,6 procent van de ondervraagde studenten aangeeft volledig gevaccineerd te zijn. Bij ons eigen UCR is een anonieme survey uitgevoerd onder alle medewerkers en studenten (591 personen, 501 studenten, 90 medewerkers). De respons was 60%. Van deze groep is 85% volledig gevaccineerd. 8% had al een eerste prik gehad en is op weg naar volledige vaccinatie. Slechts 1% gaf aan niet voornemens te zijn om zich te laten vaccineren.

Dat is hoopvol. Vanaf volgende week biedt de GGD een vaccinatielocatie op de campus. Medewerkers en studenten kunnen er gratis en zonder afspraak terecht. Ook vragen we je voor je naar de campus komt om de coronacheck te doorlopen en twee keer per week een zelftest te doen.

Natuurlijk neemt dit niet alle zorgen weg, zeker niet bij mensen die zich wellicht niet kunnen laten vaccineren. Mocht je je zorgen maken omdat je een zwakke gezondheid hebt, dan vragen we je contact op te nemen met je leidinggevende. Samen kunnen jullie dan naar de beste oplossing zoeken.

Heb je nog andere vragen of opmerkingen, mail dan naar: coronavirus@uu.nl.

Mag ik naar de universiteit? Nieuwe coronacheck

Doe de aangepaste coronacheck op de website en kijk of je naar de universiteit mag.

Test jezelf

Heb je geen coronaklachten? Dan vragen we je of je jezelf twee keer per week wilt testen voor je naar de universiteit gaat. Je kunt ze gratis bestellen. De testen zijn ook beschikbaar bij de recepties in onze gebouwen.

Als je wél coronaklachten hebt, laat je je natuurlijk testen bij de GGD.

Hoorcolleges: maximaal 75 studenten op locatie

Docenten die hoorcolleges geven, kunnen dat doen aan maximaal 75 studenten op locatie. Het is mogelijk een deel van de studenten het hoorcollege op afstand te laten bijwonen. Docenten kunnen tijdens hoorcolleges op locatie een Teams-call starten met studenten op afstand. Voor hybride onderwijs in werkgroepen zijn 44 werkgroepruimten ingericht.

Buiten onderwijsruimtes: anderhalve meter afstand

In de onderwijsruimtes hoeven studenten geen 1,5 meter afstand te houden. Op andere plekken houdt iedereen waar mogelijk wel 1,5 meter afstand, bijvoorbeeld in de gangen en buiten. De looproutes in de gebouwen blijven. Daarnaast staat het docenten vrij om aanvullende afspraken te maken met studenten. Bijvoorbeeld afspraken over afstand houden tussen docent en student, over afstand houden in grote(re) onderwijsruimtes als dat kan, en over het binnengaan en verlaten van de onderwijsruimtes. We adviseren docenten deze aanvullende afspraken te delen met de betreffende cursuscoördinator.

Draag een mondkapje

In alle UU-gebouwen geldt: als je je verplaatst, draag je een mondkapje. Op een vaste zitplaats kan het mondkapje af.
Ben je je mondkapje vergeten? Je kunt voor mondkapjes ook terecht bij de receptie. Ook kun je een van de crowd control medewerkers vragen of die een mondkapje of zelftest voor je heeft. 

Lees de instructies voor het juiste gebruik van een mondkapje.

Toetsing

Bij toetsing geldt tot 20 september een maximale groepsgrootte van 75 personen. Daarna wordt die regel losgelaten.

Vaccinatielocatie in het USP

We hanteren geen vaccinatieplicht, maar adviseren je wel om je te laten vaccineren. Vanaf 6 september is er een vaccinatielocatie van de GGD aan de Genèvelaan in het Utrecht Science Park. Je kunt er zonder afspraak terecht. Meer informatie over openingstijden volgt via de website.

Ventilatie en frisse lucht

We volgen de richtlijnen van het RIVM als het gaat om ventilatie. Vrijwel alle ruimten in onze gebouwen voldoen hieraan. Als een ruimte niet aan de richtlijnen voldoet, is die ruimte niet in gebruik. Wij hebben daarnaast geen recirculatie van lucht in de vorm van airco’s of ventilatoren. De installatieonderdelen die lucht binnen een ruimte circuleren, zijn uitgezet. Daar waar dat in het kader van de bedrijfsvoering niet kan, zijn maatwerkafspraken gemaakt. Voor gebouwen met alleen natuurlijke ventilatie geldt dat de ramen en ventilatieroosters open staan. Lees meer over ventileren.

Om iedereen onderwijs op locatie te kunnen geven, zijn de onderwijsruimten drukbezet. Hoewel overal goed wordt geventileerd, kun je ook zelf voor een frisse onderwijsomgeving zorgen. Tip: zet na een college de deuren en ramen zoveel mogelijk open.

Schoonmaak en andere maatregelen

Onderwijsruimtes worden dagelijks schoongemaakt. Voor medewerkers en studenten zijn op allerlei plekken desinfectiemiddelen beschikbaar om je handen, tafel/bureau en andere materialen schoon te maken. Lees meer over hygiënemaatregelen.

Medewerkers en studenten met een kwetsbare gezondheid

Medewerkers die vanwege gezondheidsredenen nog niet naar het werk kunnen komen terwijl het werk dit wel vraagt, kunnen in overleg met hun leidinggevende een passende oplossing zoeken. In het geval van docenten neemt de onderwijs- of opleidingsdirecteur hier uiteindelijk een beslissing over. Voor studenten geldt dat zij het bespreken met hun studieadviseur als zij, vanwege hun gezondheid, niet bij het onderwijs (met aanwezigheidsplicht) op locatie kunnen zijn. Er is een Q&A over het onderwijs opgesteld voor meer informatie.

Wat doen we bij besmettingen?

We doen er alles aan om besmettingen te voorkomen. Maar mocht er toch een besmetting zijn, dan voert de GGD bron- en contactonderzoek uit. De universiteit is in nauw contact met de GGD en zal assisteren bij het informeren van groepen studenten en medewerkers als dit aan de orde is. Meer informatie lees je hier.

En dan nog dit