CvB update coronavirus 26 november

We zitten weer vol in de coronacrisis: het is alle hens aan dek. De zorg voor kwetsbare mensen is in gevaar en zorgmedewerkers doen een zeer dringend beroep op ons, ook de directe collega's van het UMC Utrecht. Dit hadden we anderhalve maand geleden niet zien aankomen.

Het kabinet gaf vanavond een persconferentie, waarin het extra maatregelen aankondigde om het tij te keren. Het kabinet heeft besloten het onderwijs open te houden, vanwege de grote impact die een lockdown zou hebben op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen, jongeren en studenten. Dat is van bijzonder groot belang. Maar deze keuze schept ook grote verplichtingen voor ons. Richting al die sectoren in de samenleving die wél direct te maken krijgen met de maatregelen. En richting collega’s en (mede)studenten die vanwege een kwetsbare gezondheid van zichzelf of een naaste bang zijn om met corona besmet te raken.

In dit bericht staat hoe wij omgaan met de maatregelen en oproepen van het kabinet die onze bedrijfsvoering raken. Het uitgangspunt is dat we het onderwijs waar mogelijk op locatie door willen laten gaan. Daarbij willen we maximaal rekening houden met studentenwelzijn, door studenten de ruimte te geven op locatie te komen om te studeren en hun medestudenten te ontmoeten. Ook diploma-uitreikingen en promoties kunnen kleinschalig doorgaan. Daarvoor zijn we gezamenlijk bereid een aantal andere, niet-essentiële onderwijsactiviteiten, zoals oraties, niet meer op locatie te houden. En ook maximaal thuis te werken.

Wij realiseren ons dat we opnieuw een groot beroep doen op de flexibiliteit van velen van jullie in een tijd dat menigeen het misschien moeilijk heeft. Dat geldt zeker ook voor sommige docenten. Zij krijgen momenteel veel verzoeken van studenten die graag maatwerk willen, omdat ze bijvoorbeeld in quarantaine moeten. Tegelijkertijd hebben docenten soms kinderen op de basisschool, waar nu veel besmettingen voorkomen. Het is erg zwaar om telkens weer de agenda’s aan te passen, naar de teststraat te moeten, of quarantaine in acht te nemen. Ga daarover in overleg met je leidinggevende en in je team. Over de vraag hoe we nog betere ondersteuning kunnen bieden zijn we in gesprek met leidinggevenden en de docentencommunity. En wie door dit type overmacht in de knel komt, hoeft uiteraard geen verlof op te nemen.

Kun je vanwege quarantaine of ziekte niet deelnemen aan onderwijs op locatie? Het is aan de opleiding om te bepalen of naast onderwijs op locatie tegelijkertijd ook onderwijs op afstand een mogelijkheid is. Informeer bij je docent/cursuscoördinator of neem contact op met de studieadviseur. En dreig je een toets te missen omdat je in quarantaine moet of ziek bent, volg dan de reguliere procedures voor ziekmelding van jouw faculteit.

Wij vragen jullie om mild te zijn naar jezelf en naar elkaar. Als een deadline niet gehaald kan worden, of een tentamen net wat later nagekeken is: wees coulant en vertrouw erop dat iedereen zich maximaal inspant. We willen ruimte bieden aan docenten om de nakijktermijn te verlengen. Er kunnen specifieke redenen zijn in jouw faculteit of onderdeel waardoor dit niet mogelijk is, daar hoor je dan over vanuit jouw faculteit of onderdeel.

We vragen jullie óók om juist heel strikt te zijn als het gaat om naleving van de regels. Iedereen kent ze inmiddels – nu is het zaak dit consequent en gedisciplineerd om te zetten in gedrag, en elkaar hierop respectvol aan te spreken. Hierbij hoort ook dat als een docent, collega of (mede)student jou verzoekt om een mondkapje op te houden of 1,5 meter afstand in acht te nemen, je dit doet. Toon begrip en help elkaar daar waar het kan. Alleen samen kunnen we dit het hoofd bieden en het onderwijs openhouden.

Stand van zaken

Tot in ieder geval 18 december geldt het volgende:

 • Onderwijs – gaat door op locatie zonder 1,5 meter en met een maximale groepsgrootte van 75 personen.
 • Toetsen – gaan door op locatie, met 1,5 meter afstand, zonder maximale groepsgrootte.
 • Studieplekken – blijven toegankelijk in universiteitsbibliotheken en overige gebouwen, met een maximale groepsgrootte van 75 personen. In de Universiteitsbibliotheken alleen op reservering.
 • Studentbegeleiding – blijft mogelijk op locatie. De dienstverlening (waaronder openingstijden studiepunten) wordt bepaald door je faculteit, Kijk op de studentensite van je opleiding voor meer informatie.
 • Diploma-uitreikingen - gaan door op locatie op 1,5 meter, met maximale groepsgrootte van 75 personen (afhankelijk van de maximale groepsgrootte in de ruimte). Recepties vervallen.
 • Promoties – gaan door op locatie op 1,5 meter, met maximaal 15 gasten, geen recepties.
 • Oraties – zijn online.
 • Labwerk voor onderzoekers – is mogelijk op locatie op 1,5 meter afstand. Is 1,5 meter afstand houden niet mogelijk, dan kunnen mondkapjes overwogen worden met inachtneming van veiligheidsvoorschriften in het lab.
 • Kantoorwerk – thuiswerken blijft de norm (tenzij omstandigheden of de aard van je werk dit niet toelaten). Vergaderen alleen op kantoor als dat écht niet anders kan en op 1,5 meter afstand.
 • Evenementen en bijeenkomsten - zowel werkgerelateerde als sociale activiteiten gaan niet door, ook niet op externe locaties en in de buitenlucht.
 • Bijeenkomsten voor studentenorganisaties – zijn toegestaan als sprake is van onderwijsactiviteit en/of kleinschalig ontmoeten gericht op studentenwelzijn, op 1,5 meter en met maximale groepsgrootte van 75 personen, binnen de huidige openingstijden van de gebouwen.
 • Buitenlandverblijf - uitwisseling, veldwerk, onderzoek blijft niet toegestaan naar gebieden met code oranje/rood.
 • Parnassos en Botanische tuinen - blijven open onder de huidige voorwaarden (waaronder een coronacheck bij binnenkomst).
 • Kwetsbare gezondheid - medewerkers die vanwege gezondheidsredenen nog niet naar het werk kunnen komen terwijl het werk dit wel vraagt, kunnen in overleg met hun leidinggevende een passende oplossing zoeken. In het geval van docenten neemt de onderwijs- of opleidingsdirecteur hier een beslissing over. Voor studenten geldt dat zij het bespreken met hun studieadviseur als zij, vanwege hun gezondheid, niet bij het onderwijs (met aanwezigheidsplicht) op locatie kunnen zijn.

De basisregels op de universiteit op een rij:

 • Zodra je binnenkomt, houd je buiten de onderwijsruimtes, studieruimten en kantines overal 1,5 meter afstand van elkaar en draag je een mondkapje.
 • In de onderwijsruimte mag je je mondkapje afdoen en naast elkaar zitten, maar houd je te allen tijde 1,5 meter afstand tot de docent. En als de docent, medestudent of collega erom vraagt, dan houd je je mondkapje op.
 • Kom niet naar de universiteit als je ziek bent of klachten hebt die kunnen passen bij een COVID infectie. Heb je klachten? Maak dan een afspraak bij de GGD om je te laten testen, ook als je volledig gevaccineerd bent. Je kunt voor een vaccinatie of test zonder afspraak terecht bij de tijdelijke GGD-locatie in het Bestuursgebouw van de UU (Heidelberglaan 8).
 • Was je handen en nies in je elleboog.
 • Om de coronamaatregelen te waarborgen zijn Corona Coördinatoren in de gebouwen aangesteld, te herkennen aan hun blauwe hesjes. Luister naar hun aanwijzingen en behandel hen met respect.
 • Doe regelmatig een zelftest. Je kunt ze gratis aanvragen of afhalen bij de recepties van onze gebouwen.
 • Zet een raam open als dat kan.