CvB update coronavirus 24 september

Woensdag 22 september heeft het ministerie meer informatie gegeven over de voorwaarden voor evenementen en bijeenkomsten in het hoger onderwijs vanaf 25 september. Daarover vind je in deze nieuwsbrief meer informatie.

Eerder was al aangekondigd dat vanaf 25 september de 1,5-meter maatregel verdwijnt en het niet langer verplicht is om in de universiteitsgebouwen een mondkapje te dragen of looproutes te volgen. Het kan zijn dat er voor sommige onderwijssituaties nog een uitzondering geldt. We vragen je dat dan te respecteren. Ook als een medestudent, docent of een collega liever wel een mondkapje draagt of graag afstand houdt.

Natuurlijk blijven de basismaatregelen van kracht. We willen met z’n allen veilig en verantwoord werken en studeren. Daar doen we alles aan. Ook werken we er hard aan om alle informatie op de website en in de gebouwen aan de nieuwe situatie aan te passen. Het kost tijd om het materiaal in al onze gebouwen te vervangen, dus mocht je nog een banner of bord tegenkomen met ‘oude’ maatregelen, dan vragen we om je begrip. Hetzelfde geldt voor de informatie op de websites.

In samenwerking met de GGD doet een team Utrechtse psychologen onderzoek naar de vaccinatiebereidheid onder studenten. Wil je daar een bijdrage aan leveren? Dan nodigen we je van harte uit om een korte enquête in te vullen. Alvast bedankt!

Heb je nog vragen of opmerkingen, mail dan naar: coronavirus@uu.nl.

Bijeenkomsten op de universiteit met besloten karakter

Voor alle bijeenkomsten met een besloten karakter in gebouwen van de universiteit is géén coronatoegangsbewijs nodig. Bij deze bijeenkomsten is geen sprake van vrije inloop en is een uitnodiging vereist. Dit geldt voor onderwijsactiviteiten, vergaderingen, seminars, lezingen van studieverenigingen, promoties, oraties, en diploma-uitreikingen. Ook bij een (aansluitende) borrel in een pand van de universiteit geldt dat geen toegangsbewijs gevraagd wordt als het om een besloten bijeenkomst gaat. Feesten en barbecues zijn echter nog steeds niet mogelijk.

Bijeenkomsten op de universiteit met open karakter

Bij een activiteit met open inloop van bezoekers van buiten de universiteit die wordt georganiseerd in een universitair pand, moeten bezoekers wél een coronatoegangsbewijs laten zien. Dat geldt bijvoorbeeld voor een lezing door Studium Generale. De organisator van de bijeenkomst controleert de coronatoegangsbewijzen aan de deur.
Voor Olympos, Parnassos en de Botanische Tuinen gelden de regels die voor die specifieke sector van toepassing zijn. Meer informatie hierover volgt op de eigen website van de genoemde organisaties.

Catering en horeca in universitaire panden

Voor horeca op de universiteit geldt dat in besloten eet- en drinkgelegenheden, zoals kantines voor studenten en personeel, geen coronatoegangsbewijs nodig is. In het Utrecht Science Park zijn diverse tenten geplaatst om meer ruimte te bieden in pauzes, bijvoorbeeld rondom het Educatorium, bij het Androclusgebouw en bij het Victor J. Koningsbergergebouw. Klik hier voor het nieuwsbericht over extra verblijfsruimten. 

Voor externe publieke horecagelegenheden (zoals The Basket) is wel een coronatoegangsbewijs vereist.

Bijeenkomsten en evenementen buiten de universiteit

Bij bijeenkomsten en evenementen die op een externe locatie worden georganiseerd, gelden de regels die de verhuurlocatie hanteert. Overigens hoeven studenten voor onderwijsactiviteiten in externe locaties, zoals TivoliVredenburg en de Jaarbeurs, geen coronatoegangsbewijs te laten zien. Dit geldt voor colleges, maar ook - indien de externe locatie hiermee instemt - voor diploma-uitreikingen die daar plaatsvinden.

Ventilatie

De afgelopen week ontvingen we een aantal vragen over ventilatie in onze gebouwen. Graag wijzen we jullie nog eens op de informatie op de website. De UU volgt de RIVM-richtlijnen. Als in een uitzonderlijk geval een ruimte niet voldoet, is deze ruimte gesloten. Het RIVM adviseert verder om recirculatie van lucht binnen een ruimte zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom vermijden we het gebruik van ventilatoren en airco’s. Je kan zelf bijdragen door waar dat kan ramen en deuren open te zetten, en in elk geval tussen bijeenkomsten zoveel mogelijk te ventileren. Zit er een ventilatierooster boven het raam? Laat dit dan openstaan.

En dan nog dit...

Basisregels voor iedereen

  • Hoest en nies in je elleboog
  • Was je handen
  • Schud geen handen
  • Zet een raam open als dat kan