CvB update coronavirus 22 december

Voor heel Nederland is op 18 december een lockdown afgekondigd. Tijdens het lopende blok 2 (tot 7 februari) kunnen alleen practica en toetsen op locatie plaatsvinden, en blijven hoor- en werkcolleges online. 

Na de aankondiging van zaterdag 18 december hebben we een aantal zaken op een rij kunnen zetten. Maar allereerst bedanken we alle docenten en andere betrokkenen die de afgelopen dagen werk- en hoorcolleges hebben omgezet naar online colleges. We zijn onder de indruk hoe snel en met hoeveel energie ook deze aanpassingen weer zijn opgepakt. En dat geldt ook voor alle studenten die de omschakeling gemaakt hebben, en die als ze op de universiteit komen voor practica of toetsen de regels goed in acht nemen. Onze complimenten en grote dank hiervoor.

De huidige coronamaatregelen voor onze universiteit gelden tot 10 januari. Op 4 januari maakt het kabinet bekend welke maatregelen vanaf 10 januari zullen gelden. Wat betreft ons onderwijs zijn vooral twee vragen van belang: hoe maken we blok 2 af? En hoe roosteren we blok 3? Wij hebben hierover de volgende besluiten genomen:

  1. Wij gaan ervan uit dat tijdens het lopende blok 2 (tot 7 februari) alleen practica en toetsen op locatie kunnen plaatsvinden, en hoor- en werkcolleges online blijven.
  2. Mocht op 4 januari 2022 de lockdown versoepeld worden, dan benutten we de ruimte die ontstaat allereerst om kleinschalige ontmoetingen te faciliteren. Opleidingen en docenten mogen bij eventuele versoepelingen kiezen voor onderwijs op de campus volgens het originele rooster, maar dat is geen verplichting. Wij komen hier 5 januari op terug.
  3. We nemen in de week van 10 januari een besluit over de roostering voor blok 3.

Aangezien de laatste weken van blok 2 hoofdzakelijk uit toetsen bestaat, zetten we maximaal in op beschikbaarheid van studieplekken. Hoe we dit gaan doen, lees je hieronder. Ook beantwoorden we enkele andere vragen die de afgelopen dagen binnen zijn gekomen. Tot slot wijzen we graag op enkele initiatieven om elkaar, en met name ook internationale (mede)studenten en collega’s, de komende tijd bij te staan. Dat is echt heel belangrijk.

Studieplekken, studielandschappen, zelfstudieruimtes zijn open

We stellen zoveel mogelijk studieplekken, studielandschappen en zelfstudieruimtes in de universiteitsgebouwen open voor studenten, zodat studenten daar kunnen studeren.

Hoe reserveer je een studieplek?

  • Een studieplek in een universiteitsgebouw hoeft je niet vooraf te reserveren. Bij binnenkomst vragen we je om in te schrijven bij de receptie in het gebouw. Uitzondering hierop is het Hijmans van den Bergh gebouw waar je wel vooraf een studieplek reserveert.
  • Studenten kunnen ook gebruik maken van de werkgroepruimten voor zelfstudie of projectenwerk. Ook hier verzoeken wij je in te schrijven bij de receptie.
  • Een studieplek in een universiteitsbibliotheek reserveer je vooraf online.

Welke gebouwen open zijn om te studeren en hoe je reserveert, vind je ook terug in het overzicht op de studentenwebsite.  

Let op! In de week van 27 tot en met 31 december zijn alleen de universiteitsbibliotheken open en in de week van 3 januari is een beperkt aantal gebouwen open. Op 5 januari laten we weten welke gebouwen vanaf 10 januari open zullen zijn.

Voor het gebruik van studieplekken gelden de volgende regels:

  • Maximaal 75 personen per ruimte
  • Doe een zelftest voordat je naar de universiteit gaat om te studeren
  • Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand
  • Draag een mondkapje bij verplaatsingen

Denk aan je internationale medestudent of collega

De lockdown is voor niemand leuk, maar vooral voor onze internationals in Utrecht kan kerst en oud en nieuw extra lastig zijn. Voor studenten en medewerkers worden diverse kleinschalige of online activiteiten georganiseerd om deze periode zo goed mogelijk door te komen, binnen de geldende coronamaatregelen. Los van deze initiatieven vragen we iedereen om in deze tijd extra aandacht te hebben voor internationale medestudenten of collega's in jouw eigen team.

Toetsen op locatie

Er kwamen vragen binnen over toetsen: waarom mogen die wel op locatie en met meer dan 75 personen? Het antwoord is dat de overheid dit op deze wijze toestaat vanwege het grote belang om studievertraging te kunnen voorkomen. Bovendien geldt dat bij toetsen altijd al voldoende afstand wordt georganiseerd. En uiteraard worden alleen ruimtes ingezet die geschikt zijn qua luchtkwaliteit en om 1,5 meter afstand te houden. We vragen je om een zelftest te doen voordat je naar de universiteit gaat om een toets te maken. Om wachtrijen voor de aanvang van toetsen zoveel mogelijk te voorkomen, gaan de ruimtes een half uur eerder open. Kom dus op tijd, en houd ook in een eventuele wachtrij 1,5 meter afstand. We doen een beroep op iedereen om hier verstandig mee om te gaan. En mocht je door een UU-medewerker of medestudent worden gevraagd om afstand te houden, geef daar alsjeblieft gehoor aan.

Practica en mondkapjes

Indien bij een practicum geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, dan dragen de deelnemers een mondkapje. Uitzondering wordt gemaakt bij practica waarbij het dragen van een mondkapje een veiligheidsrisico geeft. Daar besluit de docent welke maatregelen nodig zijn.

Onderwijs opnemen

Docenten kunnen gebruik maken van collegezalen om hun onderwijs op te nemen. Niet alle gebouwen zijn in de week van 3 januari open, check dit voordat je naar de universiteit afreist.

Onderzoekswerk op locatie

Onderzoek dat alleen op locatie kan plaatsvinden, gaat gewoon door, met inachtneming van 1,5 meter afstand en alle hygiëne- en overige maatregelen die van toepassing zijn.

Promoties en oraties

Een promotie is een examenactiviteit en mag daarom op locatie plaatsvinden. In verband met de aangescherpte maatregelen van 18 december 2021 mogen alleen de essentieel aanwezigen (promovendus, voorzitter, (co-)promotoren en de paranimfen) in het Academiegebouw aanwezig zijn. Uiteraard blijven zij bij ziekteverschijnselen thuis en nemen zij dan online deel. De overige commissieleden nemen online deel en gasten kunnen de plechtigheid via een livestream volgen. Ook volledig online promoties blijven mogelijk. Oraties blijven volledig online.

Diploma-uitreikingen

Diploma-uitreikingen worden beschouwd als onderwijs. Dit betekent dat deze naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen op 18 december 2021 ofwel online doorgaan, of worden uitgesteld. Je hoort van jouw faculteit wat voor de diploma-uitreiking op jouw opleiding van toepassing is.

Ondersteuning nodig?

Ook in deze uitzonderlijke tijd staan diverse collega’s voor je klaar om je te helpen en ondersteunen als je het moeilijk hebt. Zij zijn deze week bereikbaar en daarna vanaf 3 januari weer. In spoedsituaties kun je altijd contact opnemen met je huisarts.