CvB update coronavirus 17 november

De afgelopen dagen hebben roosteraars, docenten, medewerkers van de facilitaire diensten en vele anderen hard gewerkt om alle aanpassingen door te voeren die voortvloeien uit de aangescherpte coronamaatregelen van het demissionaire kabinet. Het is steeds weer bijzonder om te zien hoe snel er wordt geschakeld en we bedanken iedereen die zich hiervoor heeft ingespannen.

We hebben met elkaar weer een stap terug moeten doen, verschillende colleges moeten omzetten en bijeenkomsten moeten afgelasten. Medewerkers zien elkaar minder op de campus en werken veelal weer vanuit huis. Het is voor velen een teleurstelling, maar het is helaas nodig. Dat was ook te zien in het televisieprogramma Op1 van 15 november vanuit het UMC Utrecht. Artsen, verpleegkundigen en andere collega’s vertelden over de impact van de vele besmettingen op de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis.

We doen er alles aan om het onderwijs op locatie dat nu nog is toegestaan (met maximaal 75 personen per ruimte) niet in het gedrang te laten komen. Volgens experts moeten we er rekening mee houden dat het huidige regime tot en met Kerst kan duren. We hebben daar in onze besluiten rekening mee gehouden. In de tussentijd vragen we jullie om alles te blijven doen wat in je eigen invloedsfeer ligt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De afgelopen dagen kregen we vragen hoe de huidige regels geïnterpreteerd moeten worden. Kan een congres doorgaan bijvoorbeeld? Of een activiteit van een studievereniging? De Wellbeing Week voor studenten? In deze update geven we hierop een toelichting. Als je een vraag hebt die niet beantwoord is, kijk dan op de website. Staat het antwoord daar niet, dan kun je e-mailen naar: coronavirus@uu.nl.

Wij constateren dat er in onze gemeenschap mensen zijn die het nu moeilijk hebben. Er bestaan heel verschillende perspectieven op de situatie en op wat er nodig is. Mensen worden hierdoor weleens kortaf tegen elkaar. Dat is heel begrijpelijk. Maar onze oproep aan iedereen is: blijf met elkaar in gesprek. En als je ruimte hebt om een collega of (mede)student die het moeilijk heeft te helpen: doe dat alsjeblieft. Laten we samen, met een wetenschappelijke attitude, een open houding en (academische) gemeenschapszin, deze fase van de crisis het hoofd bieden.

Ook werkcolleges met maximaal 75 personen

De maximale groepsgrootte in het onderwijs is 75 personen per ruimte, waarbij in die ruimte geen 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden. Dat betekent dat werkcolleges vrijwel allemaal kunnen doorgaan op locatie. Bij hoge uitzondering is sprake van een practicum met meer dan 75 personen. Hiervoor hebben de betreffende opleidingen inmiddels een oplossing bedacht en de studenten geïnformeerd. Dit geldt ook voor hoorcolleges met meer dan 75 personen. Sommige colleges zijn omgezet naar online, andere zijn gesplitst in kleinere groepen die beurtelings op de universiteit komen. Bovenstaande geldt in ieder geval tot en met 24 december 2021.

Onderwijs online? Geef het door

Plan je als docent of coördinator je onderwijs online? Geef dit dan (meestal via je onderwijssecretariaat) door aan de roosterorganisatie. Daarmee voorkomen we onnodig beroep op facilitaire collega’s die voor ons klaarstaan voor bijvoorbeeld schoonmaak en beveiliging.

Alleen onderwijsgerelateerde bijeenkomsten toegestaan

Met elkaar moeten we zorgen dat het onderwijs open kan blijven. We kunnen daaraan bijdragen door contacten te verminderen en reisbewegingen te beperken. Tegelijkertijd is het cruciaal dat studenten elkaar kunnen blijven ontmoeten. Daarom hanteren we in ieder geval tot 4 december 2021 de onderstaande regels voor bijeenkomsten en evenementen. Voor alles dat niet op locatie kan, geldt: een online alternatief kan een optie zijn.

 • Alleen onderwijsgerelateerde activiteiten en evenementen zijn toegestaan. Denk hierbij aan oraties, promoties, diploma-uitreikingen en bijvoorbeeld lezingen van een studievereniging of opleiding in aanwezigheid van een docent. In UU-gebouwen geldt een maximum van 75 personen per ruimte. Aan academische plechtigheden in het Academiegebouw zijn aanvullende voorwaarden verbonden. Recepties gaan bijvoorbeeld niet door. Voor onderwijsgerelateerde activiteiten op externe locaties gelden de regels van die locatie.
 • In kantines in UU-gebouwen is ruimte voor ontmoeting van studenten.
 • Voor werkgerelateerde bijeenkomsten zoals vergaderingen, sollicitatiegesprekken en brainstormsessies geldt: online als het kan, op locatie als het moet.
 • Geplande conferenties met aanwezigheid van derden kunnen niet op locatie plaatsvinden.
 • Alle sociale activiteiten en evenementen zoals uitjes, etentjes, borrels en recepties kunnen alleen online plaatsvinden. Het ligt in de lijn der verwachting dat dergelijke activiteiten ook na 4 december niet op locatie door kunnen gaan en we er rekening mee moeten houden dat dit minimaal tot de Kerst aan de orde blijft.
 • Bovenstaande regels gelden ook voor studieverenigingen. Zij hebben een aparte e-mail gekregen met een exacte beschrijving van de do’s and don’ts.

Wellbeing Week

De activiteiten in het kader van de Wellbeing Week voor studenten van volgende week gaan door. Bij die activiteiten wordt 1,5 meter afstand gehanteerd. Ook geldt er een maximum van 75 personen per ruimte en is het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen verplicht. We vinden het cruciaal dat deze week door kan gaan, want het welzijn van studenten staat erg onder druk.

Houd 1,5 meter afstand

We willen nog eens benadrukken dat de 1,5 meter-maatregel weer geldt. Alleen de onderwijsruimten, studieruimten en kantines zijn hierop uitgezonderd. Op kantoor en bij vergaderingen geldt 1,5 afstand weer wél. Houd dus afstand in de gangen, op kantoor en in vergaderruimtes.

Ventilatie

In de vorige corona-update verzochten we iedereen om in ruimtes waar het raam open kan dat ook te doen. We realiseren ons dat dit nu het kouder wordt wellicht wat minder comfortabel is, maar veiligheid heeft prioriteit. We kunnen het niet mooier maken. Houd hier rekening mee als je naar de universiteit gaat.

Mondkapjesplicht

In alle gebouwen is het voor iedereen verplicht een mondkapje te dragen bij verplaatsing door het gebouw. Als je op de plaats van bestemming zit, kun je het mondkapje afzetten.

Blijf regelmatig testen

We roepen iedereen op, studenten en medewerkers, thuis en op locatie, om minimaal twee keer per week een zelftest te doen. Doe dat alsjeblieft. Zo kunnen we besmettingen eerder opsporen en verkleinen we de kans dat we het virus ongemerkt overdragen op anderen. Er zijn gratis zelftesten beschikbaar via www.zelftestonderwijs.nl en bij de recepties van onze gebouwen.

Basisregels voor iedereen

Studeer of werk je op de universiteit, houd je dan aan de volgende regels:

 • Houd 1,5 meter afstand (uitgezonderd onderwijszalen)
 • Draag in alle UU-gebouwen bij verplaatsing een mondkapje
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Was je handen
 • Schud geen handen
 • Zet een raam open als dat kan