CvB update coronavirus 15 december

Het is een grote tegenvaller dat we ons zo kort voor het kerstreces geconfronteerd zien met nieuwe beperkende maatregelen. We hopen dat ze bijdragen aan het sneller terugdringen van het coronavirus en wij elkaar zo snel mogelijk weer beperkt op de campus kunnen ontmoeten. In deze update lichten we toe wat de kabinetsmaatregelen, die maandag 14 december werden aangekondigd, betekenen voor onze universiteit.
 
Onderwijs
Vanaf woensdag 16 december 2020 tot maandag 18 januari 2021 vinden er geen onderwijsactiviteiten op locatie plaats en geven we onderwijs op afstand. Een uitzondering geldt voor geplande tentamens, practica en de begeleiding van kwetsbare studenten (door tutoren, studentenpsychologen, studieadviseurs, studentendecanen). Deze kunnen doorgaan op locatie.
 
Het meest acute effect hebben de maatregelen op onderwijs op locatie dat gepland staat voor woensdag, donderdag of vrijdag. Docenten laten hun studenten zo snel mogelijk weten of het onderwijs dat voor deze dagen op locatie gepland stond, op afstand plaatsvindt of wordt afgelast. We hanteren hierbij dezelfde uitgangspunten als in het vroege voorjaar.
 
Stages
Of een (interne) stage door kan gaan of niet, is afhankelijk van de regels die gelden voor de sector/branche waar een student stage loopt. Als de activiteiten in de branche volgens die regels door kunnen gaan, geldt dat ook voor de stage. Stages in het buitenland gaan niet door, zoals al eerder was besloten.
 
Studieplekken
Studeren doen we de komende weken zoveel mogelijk thuis. Zelfstudie in de Universiteitsbibliotheek blijft (op reservering) mogelijk voor studenten die door omstandigheden thuis niet goed kunnen studeren. Je kunt zelf een plek reserveren en hoeft geen toestemming te vragen. Daarnaast zijn er de komende weken studieplekken in diverse gebouwen in de binnenstad en het Utrecht Science Park beschikbaar voor deze groep. In deze gebouwen registreer je je bij binnenkomst voor een studieplek. De beschikbaarheid is op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. Als je verzekerd wilt zijn van een studieplek, dan kun je dus het beste een plek reserveren in de Universiteitsbibliotheek. Begin januari kijken we of we in de aanloop naar de tentamens meer studieplekken beschikbaar kunnen stellen.
 
Thuiswerken en werkplekken in gebouwen
Thuiswerken is en blijft het uitgangspunt. Noodzakelijke werkzaamheden die alleen op een UU-locatie kunnen plaatsvinden, zijn hierop een uitzondering. Ook blijven er werkplekken in onze gebouwen beschikbaar voor medewerkers met een lastige thuissituatie. Als je van zo’n werkplek gebruik wilt maken, overleg je dit met je leidinggevende.
 
Onderzoek
Ook onderzoekers werken zoveel mogelijk thuis. Zij mogen binnen kantoortijden op locatie werken wanneer hun werk strikt locatiegebonden is (laboratoria, testruimtes). Bij het verdelen van labruimte geven we voorrang aan promovendi en postdocs die in de eindfase van hun onderzoek zitten. Dit is ter beoordeling aan de decaan. Vanaf morgen, woensdag 16 december, vindt onderzoek buiten kantoortijden uitsluitend plaats met goedkeuring van de decaan.
 
Experimenteel onderzoek met proefpersonen op locatie kan doorgaan als dat niet kan worden uitgesteld én het veilig kan (o.a. op anderhalve meter). Als er een keuze moet worden gemaakt, hebben promovendi en postdocs voorrang.
 
Basisschool en kinderopvang voor cruciale beroepsgroepen
De overheid heeft bepaald welke beroepen cruciaal zijn en wie om die reden gebruik mogen maken van opvang op basisscholen en kinderopvang. Dit geldt onder anderen voor docenten, ICT-personeel en onmisbare facilitaire of ondersteunende functies. De UU heeft besloten dat ook dierenartsen en dierverzorgend personeel hiervoor in aanmerking komen. Dit betekent dat hun kinderen, net als in het voorjaar, (onder voorwaarden) naar opvang op basisscholen en buitenschoolse opvang kunnen gaan. Meer informatie en de wijze van aanvragen van een verklaring die hiervoor nodig is, vind je op intranet en op de site van de rijksoverheid. Mocht je deze verklaring al eerder hebben aangevraagd en nog hebben, dan hoef je geen nieuwe aan te vragen.
 
Promoties, oraties, diploma-uitreikingen en andere bijeenkomsten
Alle promoties kunnen vanaf woensdag 16 december 2020 tot 18 januari tot onze grote spijt uitsluitend online plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor oraties en diploma-uitreikingen, en voor lezingen, publieksactiviteiten en activiteiten van studieverenigingen.
 
Reizen binnenland
Studenten en medewerkers mogen reizen met het openbaar vervoer als dit noodzakelijk is voor onderwijs- of onderzoeksactiviteiten op locatie.
 
Reizen buitenland
Het beleid met betrekking tot reizen naar het buitenland verlengen we tot half maart 2021. We reizen niet, tenzij strikt noodzakelijk en met goedkeuring van je leidinggevende of de decaan.
 
Tot slot
Alle maatregelen voor het onderwijs gelden in ieder geval tot maandag 18 januari. We berichten in de week van 11 januari hoe de periode daarna eruit gaat zien.

De nieuwe lockdown is voor veel mensen een klap. Al is er ook begrip voor de strengere maatregelen. We zien en horen het om ons heen en merken het zelf ook. We leven mee met mensen die zich deze kerstperiode alleen zullen voelen of met ondernemers waarvan hun bedrijf op het punt staat om te vallen. Het hoger onderwijs wordt relatief gespaard, maar ook voor ons zijn de effecten zwaar. Studenten worden wéér ingeperkt in deze voor hen belangrijke levensfase. Collega’s moeten zich wéér flexibel tonen en werk aanpassen. We kunnen allemaal de komende weken slechts heel beperkt familie en vrienden ontmoeten, en weer moeten velen thuiswerken combineren met de opvang van en thuisonderwijs aan kinderen. 
 
We doen een beroep op jullie allemaal: houd goede moed in deze lastige tijd en kijk om naar elkaar. We vragen speciaal aandacht voor diegenen onder ons die dat extra nodig hebben, en denken daarbij ook aan internationale studenten en medewerkers, soms ver van huis en familie. Graag spreken we onze grote waardering uit voor de initiatieven van studentenorganisaties. Zij zijn druk bezig met activiteiten voor studenten, opdat die zo min mogelijk  alleen zijn in deze tijd. Sluit je vooral aan bij een organisatie, wanneer dat nog niet het geval is.
 
Wij kijken uit naar betere tijden en hopen dat jullie, ondanks alles, fijne dagen hebben en rust kunnen nemen.

Het College van Bestuur