CvB update coronavirus 14 januari

Hieronder lichten we toe wat de kabinetsmaatregelen, die vanavond werden aangekondigd, betekenen voor onze universiteit.

Gelukkig heeft het kabinet ervoor gekozen om het hoger onderwijs prioriteit te geven bij de versoepelingen. Het is nu aan ons allemaal (studenten én medewerkers) om samen de geboden ruimte zo veilig en efficiënt mogelijk te benutten. We werken tegelijkertijd aan een langetermijnbeleid, waarin we leren ‘meesurfen op de golven van corona’. Berent Prakken (vicedecaan onderwijs van het UMC Utrecht) en Harold van Rijen (directeur van Graduate School of Life Sciences van de Universiteit Utrecht) verwoordden hun visie hierop in de Volkskrant. Een langetermijnvisie geldt overigens niet alleen in het onderwijs, maar ook voor het werken thuis en op kantoor.

Voor dit moment geldt dat we in de afrondende fase van blok 2 (tot 7 februari) zitten. Practica en toetsen zijn op locatie. Hoor- en werkcolleges zijn online, tenzij een opleiding anders beslist. Daarnaast zijn kleinschalige ontmoetingen weer mogelijk vanaf maandag. Om de veiligheid zo goed mogelijk te borgen nemen we het advies van de overheid ter harte om wegwerpmondkapjes te dragen overal in onze gebouwen. Doe ook twee keer per week een zelftest. Over blok 2, de kleinschalige ontmoetingen en de mondkapjes lees je hieronder meer. Over de wijze waarop we blok 3 inrichten, nemen we dinsdag een besluit, na overleg met de faculteiten. Hierover lees je uiterlijk woensdag meer in een coronavirus-update.

Tot slot nog dit.Hoewel er gelukkig weer iets meer kan, studeren en werken we nog met stevige beperkingen. We zien dat de aanhoudende coronamaatregelen steeds meer mensen zwaar vallen. En dat de kerstvakantie niet voor iedereen tot nieuwe energie heeft geleid. Heb je het moeilijk door de huidige omstandigheden? Loop je tegen problemen aan? Heb je persoonlijk advies nodig? Dan roepen we je echt op om de mogelijkheden te benutten die er zijn om op een studieplek te studeren, af en toe op kantoor te werken, om hulp te zoeken en er niet alleen mee rond te blijven lopen. Hieronder vind je de verschillende ondersteuningsmogelijkheden die we vanuit de universiteit bieden.

Onderwijs en tentamens

Zoals we in eerdere updates al aangaven, maken we blok 2 verder online af, tenzij een opleiding de mogelijkheid ziet een hoor- of werkcollege op locatie te verzorgen. Dit is geen verplichting en zal bij diverse opleidingen ook niet lukken. Bijvoorbeeld omdat er nauwelijks nog onderwijs is, herroosteren vanwege de enorme werkdruk bij roosteraars niet mogelijk is of door panden die beperkt open of gesloten zijn. Studenten horen van hun docent als een hoor- of werkcollege toch op locatie plaatsvindt. We hopen op je begrip als dit begin volgende week nog niet gelijk is geregeld. Docenten wordt gevraagd de berichtgeving binnen de eigen faculteit te volgen over de mogelijkheden voor onderwijs op locatie. Voor de colleges die op locatie gegeven worden, geldt: maximaal 75 personen per ruimte.

Tentamens zijn in blok 2 op locatie, evenals practica. Voor tentamens geldt geen maximale groepsgrootte, voor praktijkonderwijs geldt dat er maximaal 75 personen in de ruimte mogen zijn. 

Over blok 3 nemen we volgende week een beslissing en daarover lees je dan meer in een coronavirus-update. We verwachten dat er in dit blok veel meer op locatie mogelijk is.

Mondkapjes: waar dragen en welke soort?

Vanaf maandag 17 januari is het dringende advies om overal in de universiteitsgebouwen een wegwerpmondkapje te dragen, voor zover dat mogelijk is. In de coronavirus-update van volgende week lees je meer details over waar je een mondkapje draagt. Advies is om geen zelfgemaakte of stoffen mondkapjes te dragen, maar de wegwerpmondkapjes, waarbij type 2 de voorkeur heeft. Mocht je een mondkapje vergeten zijn, kun je er een bij de receptie in een UU-gebouw halen. Bij de digitale tentamens in de komende twee weken, zijn er mondkapjes in de tentamenruimtes.

Diploma-uitreikingen

Diploma-uitreikingen worden beschouwd als onderwijs. Volgende week besluiten we of diploma-uitreikingen op locatie door kunnen gaan. Hier hoor je meer over van je faculteit.

Promoties en oraties

Bij promoties mogen in ieder geval de promovendus, voorzitter, (co-)promotoren, de paranimfen en maximaal vijftien gasten in het Academiegebouw aanwezig zijn. Zij houden 1,5 meter afstand. De overige commissieleden nemen online deel en de overige gasten kunnen de plechtigheid via een livestream volgen. Ook volledig online promoties blijven mogelijk. Oraties zijn mogelijk op locatie met maximaal dertig gasten en op 1,5 meter afstand. Er zijn geen recepties bij promoties en oraties.

Kleinschalige ontmoetingen op locatie voor studenten

De versoepelingen zorgen ervoor dat we ruimte hebben om kleinschalige ontmoetingen van studenten op locatie mogelijk te maken. Volgende week zetten we hierover informatie online en sturen we hierover de studieverenigingen een bericht. Denk qua ontmoetingen bijvoorbeeld aan mentor- en tutorgesprekken en kleinschalige onderwijsactiviteiten voor studieverenigingen. Ook kunnen deze verenigingen hun leden weer in kleine groepen en op 1,5 meter afstand ontvangen in (voormalige) kantines. Over deze ontmoetingen hoor je meer via je studieverenging.

Studieplekken, studielandschappen, zelfstudieruimtes zijn open

Er zijn zoveel mogelijk studieplekken, studielandschappen, werkgroepruimtes en zelfstudieruimtes in de universiteitsgebouwen open voor studenten. Op de studentenwebsite zie je waar je kunt studeren, hoe je een plek reserveert en welke regels gelden.

Werken op kantoor en onderzoek op locatie

Thuiswerken is op dit moment nog de norm. Als je vanwege omstandigheden, de aard van je werk of een lastige thuissituatie niet thuis kunt werken, zijn er mogelijkheden om te werken in de universiteitsgebouwen. Overleg dit met je leidinggevende. We stimuleren wel dat medewerkers elkaar op kleine schaal voor werkgerelateerde activiteiten veilig kunnen ontmoeten, omdat ook hier de behoefte aan elkaar zien en spreken groot is. Volgende week laten we weten wat er mogelijk is. Onderzoek dat alleen op locatie kan plaatsvinden, gaat gewoon door.

We vragen je om in de gebouwen aandacht te hebben voor de algemene basisregels en 1,5 meter afstand te houden.

Ondersteuning nodig?

Er staan diverse collega’s voor je klaar om je te helpen en ondersteunen als je het moeilijk hebt. In spoedsituaties kun je altijd contact opnemen met je huisarts.

Parnassos

Vanaf volgende week gaat Parnassos weer open voor cursussen op locatie, mét tonen van QR-code en het dragen van een mondkapje. Meer lees je op de website.

Overzicht met uitgangspunten en regels

Bekijk het complete overzicht met de huidige uitgangspunten en regels, bijvoorbeeld ook rond congressen, evenementen en andere bijeenkomsten.

Wij vragen iedereen met klem om als je op de campus bent de daar geldende maatregelen strikt in acht te nemen. Doe een zelftest voordat je naar de universiteit gaat en bekijk de coronacheck.