CvB update coronavirus 13 januari

Gisteravond heeft het kabinet aangekondigd dat de lockdown tot en met dinsdag 9 februari wordt verlengd. Dit betekent dat ook de maatregelen voor hogescholen en universiteiten die in december ingingen worden verlengd tot en met zondag 7 februari en dat er op dit moment voor ons niets verandert: we werken en studeren in principe thuis, het onderwijs en promotieplechtigheden zijn online. Toetsen en practica mogen bij wijze van uitzondering op locatie worden verzorgd. Hieronder gaan we kort in op enkele vragen die we kregen.

Werkgeversverklaring voor noodopvang in basisscholen en kinderopvang
Nu de basisscholen en kinderopvang dicht zijn, zitten collega’s met kinderen in de betreffende leeftijd opnieuw in een lastig parket. Voor docenten, ICT-personeel, dierenartsen en dierverzorgend personeel bestaat de mogelijkheid een werkgeversverklaring te krijgen, waarmee kinderen naar de noodopvang van de basisschool of kinderopvang kunnen.

Voor alle medewerkers die minder productief kunnen zijn in deze periode geldt: hier is echt begrip voor. Overleg hierover alsjeblieft met je leidinggevende en kijk hoe jij je takenpakket en/of deadlines zo kunt inrichten dat het niet ten koste gaat van je gezin of jezelf.

Studentenwelzijn
Uit een evaluatie van het welzijn onder studenten na blok één blijkt dat studenten de inspanningen van docenten en de universiteit waarderen, maar dat hun welzijn wel onder druk staat. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie ondernemen we actie.

  • We brengen via diverse kanalen nogmaals expliciet onder de aandacht welke studieplekken waar beschikbaar zijn. Het blijkt dat studenten deze nog onvoldoende kunnen vinden, terwijl er grote vraag naar is.
  • Ook is er extra capaciteit bij de studentenpsychologen gecreëerd om wachtlijsten te verkleinen.
  • Studie- en studentenverenigingen willen graag meer ruimte voor (ontmoetings)activiteiten op locatie. Vanwege de lockdown kunnen we daaraan op dit moment helaas niet tegemoet komen. We houden goed in de gaten wanneer er weer meer mogelijk is en zullen hiervoor ruimte bieden zodra dat mogelijk is.

Hoe verder richting blok 3 en 4?
Het is op dit moment onvoorspelbaar hoe de situatie zich de komende periode precies gaat ontwikkelen. Tegelijkertijd hebben studenten en docenten behoefte aan duidelijkheid over blok 3 en 4: hoeveel ruimte is er voor fysieke ontmoeting, hoeveel moet volledig online? Helaas is die duidelijkheid op dit moment nog niet te geven. Zodra er versoepelingen worden aangekondigd door de overheid, informeren we jullie over de activiteiten die weer op locatie kunnen plaatsvinden.

Ten slotte
Het is niet gemakkelijk om dit nieuwe jaar te starten in lockdown en in onzekerheid over hoe lang deze aanhoudt. We kijken net als jullie reikhalzend uit naar betere tijden. Blijf ondertussen heel goed op jezelf en elkaar passen. Het is nog steeds nodig.

Het College van Bestuur