Cursus Onderzoeksvaardigheden voor museummedewerkers gelanceerd: het beste van twee werelden

Wetenschappelijk onderzoek in musea door museummedewerkers biedt grote kansen, maar hoe pak je zo’n onderzoek nou aan? Dat leer je in de nieuwe cursus Onderzoeksvaardigheden voor museummedewerkers, georganiseerd door de Universiteit Utrecht. Een praktische cursus die museummedewerkers handvatten geeft om binnen hun eigen collectie succesvol wetenschappelijk onderzoek te doen.

Dr. Eveline Deneer en dr. Annemieke Hoogenboom

Kennis uit twee werelden delen

Kunsthistoricus Eveline Deneer coördineert samen met haar collega kunsthistoricus Annemieke Hoogenboom de cursus voor professionals. In vier middagen komen verschillende gastsprekers uit de museumwereld én van de universiteit aan het woord.

Deneer put uit haar eigen academische- en museale kennis bij jet opzetten van de cursus: “Het soort onderzoek dat aan de universiteit wordt uitgevoerd verschilt soms aanzienlijk van dat wat musea doen en nodig hebben, en omgekeerd. De uitdaging zit hem in het opzoeken van de raakvlakken, zodat beide werelden elkaar verder kunnen brengen.”

Een cursus speciaal voor museummedewerkers

De cursus is bedoeld voor museummedewerkers in zowel vaste als tijdelijke dienst en beperkt zich zeker niet tot kunsthistorische musea. Medewerkers van alle typen musea die onderzoek willen doen naar de collectie van hun museum, zijn welkom.

Eveline Deneer vult aan: “Wanneer cursisten voor de financiering van dat onderzoek een beursaanvraag willen doen, leren ze hoe ze dat op een goede manier kunnen aanpakken. De goedkeuring van zo’n aanvraag staat of valt met de kwaliteit van het onderzoeksplan dat erin wordt gepresenteerd. En daar heeft de universiteit belangrijke kennis en expertise voor in huis.”

Het doen van onderzoek is een van de kerntaken van musea.

Beurzen aanvragen voor museaal onderzoek

Het doen van onderzoek is een van de kerntaken van musea, ook volgens de dit jaar aangenomen nieuwe museumdefinitie van museum-brancheorganisatie ICOM. Deze taak komt helaas te vaak door gebrek aan tijd en financiële middelen onder druk te staan. “Gelukkig zijn er mogelijkheden om toch onderzoek te kunnen doen”, weet Deneer.

“Wat cursisten gaan onderzoeken, kan uiteenlopen van materieel- en collectieonderzoek tot boeken of historisch erfgoed. De inhoud van het onderzoek bepalen cursisten zelf en de praktische handvatten kunnen wij je bieden. Zo zijn er om het onderzoek te bevorderen specifieke beurzen beschikbaar, waarvoor een aanvraag kan worden ingediend op projectbasis.”

Een schat aan nieuwe kennis en inzichten

Het doen van wetenschappelijk onderzoek kan het dagelijkse werk van museale professionals verdiepen, vindt ook Eveline Deneer: “Aan het einde van de cursus heb je veel praktische kennis over het opzetten van je onderzoeken en het aanvragen van beurzen. Verder ben je op de hoogte van de meest recente wetenschappelijke kaders. Bovendien heb je inzicht in de kwaliteitsstandaard wat betreft het formuleren van onderzoeksvoorstellen. Ook leer je hoe deze kaders en richtlijnen te vertalen zijn naar relevant onderzoek binnen de museale praktijk. En dat is waardevol, want in onze musea ligt een schat aan nieuwe kennis en inzichten.”