16 juni 2017

Crowdfundingsactie voor archeologisch veldwerkproject in Griekenland

© iStockphoto.com/Mlenny
© iStockphoto.com/Mlenny

Sinds 2011 doet dr. Floris van den Eijnde (Antieke cultuur) van Universiteit Utrecht samen met de Universiteit Gent archeologisch onderzoek naar de impact van de zilverwinning op de stormachtige ontwikkeling van de Atheense polis. Om dit bijzondere project af te kunnen ronden en de resultaten voor een breed publiek toegankelijk te maken zijn de onderzoekers een crowdfundingsactie gestart.

De Gouden Eeuw van Athene dankzij de zilvermijn

Op voorspraak van de Atheense staatsman Themistokles wendden de Atheners hun zilverschatten aan om een grote vloot te bouwen. Hierdoor ontwikkelde Athene zich gedurende de vijfde eeuw v.Chr. niet alleen tot de eerste democratie, maar groeide het ook uit tot de eerste echte metropool van Europa. De mijnen rondom Thorikos, nabij Athene, staan dan ook symbool voor de Gouden Eeuw van Athene (ca. 500-400 v. Chr.).

Dr. Floris van den Eijnde
Dr. Floris van den Eijnde

Cruciale periode in de westerse geschiedenis

Het veldwerk in Thorikos draagt bij aan een beter begrip van deze veelbewogen periode in de Atheense geschiedenis, die vaak als bepalend voor de westerse politieke en culturele geschiedenis wordt gezien. Met uw donatie stelt u het internationale team in staat het archeologische bewijs te verzamelen en te verwerken dat nodig is om deze cruciale periode in de westerse geschiedenis beter te leren begrijpen. Steunen kan via de crowdfundingspagina. Meer informatie over het project is te vinden op de website, de facebookpagina of de weblog.