12 november 2019

Contested belonging: the meanings of home for Arab LGBT refugees in Amsterdam

© iStockphoto.com

Hoe kijken Arabische LGBT-vluchtelingen terug op hun 'oude thuis'? Hoe beïnvloeden activistische/culturele ruimtes in Amsterdam dit gevoel van saamhorigheid? En kunnen we van Arabische LHBT-vluchtelingen leren wat 'thuisgevoel' in de wereld van vandaag kan betekenen? Deze vragen staan centraal in een nieuw onderzoeksproject van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, uitgevoerd door Nisrine Chaer (Media en Cultuur) en onder supervisie van prof. dr. Berteke Waaldijk en dr. Layal Ftouni: "Contested belonging: the meanings of home for Arab LGBT refugees in Amsterdam".

Achtergrond

Arabische LHBT-vluchtelingen nemen een bijzondere positie in de Nederlandse samenleving in, waar dominante verhalen over westerse seksuele vrijheid en de demonisering van vluchtelingen elkaar kruisen. Om hun asielaanvragen succesvol af te ronden, wordt van Arabische LHBT's vaak verwacht dat ze kiezen tussen twee zogenaamd onverenigbare 'huizen'. Dit kan ertoe leiden dat ze verhalen over slachtofferschap en niet-thuishoren in hun oude thuis bevestigen, terwijl ze hun nieuwe thuis als meer acceptabel gaan beschouwen. Toch is er weinig bekend over de processen die schuilgaan achter hun 'thuishoren'.

Thuisvoelen

Hoe kijken Arabische LGBT-vluchtelingen terug op hun 'oude thuis'? Hoe verhouden zij zich tot asielzoekerscentra? Hoe informeren liefde en romantiek hun gevoel dat ze erbij horen? En hoe beïnvloeden activisten/culturele ruimtes in Amsterdam dit gevoel van saamhorigheid? Deze vragen worden beantwoord in dit onderzoek, dat kijkt naar hoe voor Arabische LHBT (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender)-vluchtelingen in Amsterdam een gevoel van 'thuishoren' tot stand komt. Het onderzoekt hoe gender en seksualiteit de processen van migratie en integratie beïnvloeden, met als ultieme vraag: kunnen we van Arabische LHBT-vluchtelingen leren wat 'thuisvoelen' in de wereld van vandaag kan betekenen?

Het project

In bestaande studiebeurzen voor vluchtelingen blijft de rol die gender en seksualiteit spelen in de onderhandelingen over het behoren tot nieuwe culturen vaak onderbelicht. Dit interdisciplinaire project draagt bij aan Arabische studies, vluchtelingenstudies, queer studies en geografie. Het combineert etnografische methoden (interviews, participant-observatie), met die van de queer geografie en tekstuele analyse. Het omvat ook workshops, netwerkvorming en mediaproductie die nuttig zullen zijn voor opvoeders, gemeenschapsorganisatoren en beleidsmakers die werken aan de inclusie van LHBT-vluchtelingen.