28 september 2012

Congresbundel: The Letter of Mara bar Sarapion in Context

De brief van Mara bar Sarapion aan zijn zoon – slechts overgeleverd in één 7e-eeuws Syrisch handschrift – is vooral beroemd vanwege een passage over de “wijze koning der Joden”, wat mogelijk een van de vroegste heidense getuigenissen over Jezus Christus is. In deze bundel staan de bijdragen van een congres dat in 2009 is gehouden aan de Universiteit Utrecht over dit fascinerende document, dat tot nu toe niet de aandacht van onderzoekers heeft gekregen die het verdient.

Lees meer in het Engels.