10 mei 2011

Oratie Max Rietkerk

Complexe aarde en de toekomst: kantelpunten in ecosystemen en klimaat?

Op 28 april sprak Max Rietkerk zijn oratie uit bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar ‘Milieuwetenschappen, in het bijzonder ruimtelijke ecologie en global change’ aan de faculteit Geowetenschappen.

Kun je kantelpunten zien aankomen?

In zijn oratie behandelt Max Rietkerk zgn. terugkoppelingsmechanismen die ruimtelijke vegetatiepatronen en kantelpunten in ecosystemen en klimaat kunnen verklaren.

Een voorbeeld van zo’n proces is verwoestijning: een verandering in neerslag kan een kantelpunt zijn met verwoestijning als gevolg. In zijn onderzoek ontwikkelt Max Rietkerk modellen waarmee kantelpunten in een vroeger stadium herkend kunnen worden. Zo blijkt bijvoorbeeld dat bepaalde ruimtelijke patronen in een landschap kunnen laten zien hoe dicht een ecosysteem bij een kantelpunt zit.

Een kritisch geluid over ons klimaatbeleid

T.a.v. het huidige klimaatbeleid liet Rietkerk een kritische noot horen. Volgens hem begrijpen we de complexe aarde nog niet goed genoeg voor een gerichte temperatuurdoelstelling in het klimaatbeleid. Het gevaar is dat de basis onder het klimaatbeleid weg valt indien de temperatuursveranderingen te veel gaan afwijken van de voorspellingen. Onzekerheid over klimaatseffecten mag nooit een reden worden voor passiviteit. Daarbij moeten we verder kijken dan klimaatmodellen alleen. Het milieubeleid moet zich onder meer blijven richten op minder CO2-uitstoot, gebaseerd op wetenschappelijke kennis en uit voorzorg voor een duurzame aarde.

Lees de oratie

Faculteit Geowetenschappen: een duurzame Aarde voor toekomstige generaties