4 juli 2018

Boerderij

Commissie voor stankreductie combiluchtwassers

Een commissie gaat onderzoeken hoe geuroverlast door combiluchtwassers verminderd kan worden.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een commissie benoemd die gaat onderzoeken hoe op korte termijn de geurhinder is te verminderen voor mensen die wonen bij een veehouderijbedrijf met een combiluchtwasser. Het blijkt namelijk dat combiluchtwassers minder doeltreffend geuruitstoot tegengaan dan is berekend bij de vergunningverlening.

In haar brief aan de Kamer schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat Pieter Jan Biesheuvel voorzitter wordt van de commissie. De andere commissieleden zijn afkomstig van het RIVM, de GGD, Wageningen UR en Universiteit Utrecht. De staatssecretaris wil deze zomer de bevindingen van de commissie ontvangen. Op basis daarvan gaat ze dit najaar beleid maken.

Het volledige artikel is verschenen in Boerderij, 4 juli 2018