3 mei 2018

Comeniusbeurzen bekend: drie Utrechtse Teaching Fellows en één Senior Fellow

Kleinschalig onderwijs bij de faculteit REBO in de binnenstad.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) biedt jaarlijks beurzen aan docenten om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Dit vindt plaats op drie niveaus met verschillende tijdsduur en bedragen: Teaching Fellows met voorstellen voor de duur van 1 jaar gericht op innovatie binnen een cursus of onderwijsonderdeel, Senior Fellows voor twee-jaar-durende projecten met een innovatie binnen gehele opleiding en Leadership Fellows voor drie-jaar-durend-projecten met een innovatie gericht op één of meer faculteiten of gehele instelling. Drie Utrechtse docenten hebben de Teaching fellowbeurs ontvangen en één docent de  Senior Fellowbeurs. Lees verder welke innovaties zij gaan realiseren:

Student ownership at UCU, redesign of a personalised curriculum

Senior Fellow: Sabine Uijl (University College)

UCU studenten worden uitgedaagd in zowel hun academische als persoonlijke ontwikkeling door hun persoonlijke doelen te stellen, hierop te reflecteren en, mede dankzij hun motivatie, deze doelen ook te bereiken. Door het flexibele UCU LAS curriculum, kunnen en moeten studenten kiezen uit vele cursussen en disciplines. We gaan een systeem ontwikkelen wat de persoonlijke doelen koppelt aan leerdoelen en andere kenmerken van de cursussen, waarmee studenten meer eigenaar worden van hun curriculum keuzes en ze meer gemotiveerd blijven. De studenten reflecteren op hun persoonlijke doelen via digital storytelling, een individuele vorm van reflecteren. Een tutorial en het persoonlijke tutorsysteem zullen de studenten begeleiden in het formuleren van hun doelen.

Time to Listen: Using podcasts as learning tools

Teaching Fellow: Tom Damen (Faculteit Sociale Wetenschappen)

Bij de opleiding Work and Organisational psychology van de Universiteit Utrecht zullen podcasts worden ingezet als leermiddel. De educatieve podcasts worden opgenomen in het curriculum als vorm van gepersonaliseerde e-learning. Daarmee hoopt de universiteit het leren voor de studenten uitdagender te maken en aan te laten sluiten op hun persoonlijke interesses.

De pedagogische praktijkopdracht

Teaching Fellow: Hanna Mulder (Faculteit Sociale Wetenschappen)

Studenten pedagogiek voelen zich vaak te weinig voorbereid op de beroepspraktijk en missen de link tussen theorie en praktijk. Daarom krijgen eerstejaarsstudenten pedagogiek van de Universiteit Utrecht een praktijkopdracht waarin zij aan de slag gaan met vraagstukken uit de praktijk (van bijvoorbeeld gemeentes, jeugdhulpverleningsinstanties, opvoedondersteuners, scholen). Studenten maken deel uit van netwerken met praktijk- en universitaire experts. Ze kijken mee in de praktijk, voeren een wetenschappelijke analyse en analyse van het maatschappelijke debat uit, ontwikkelen een wetenschappelijk onderbouwd advies én koppelen dit terug naar de praktijk.

Narrative medicine

Teaching Fellow: G.J.M.W. van Thiel (Faculteit Geneeskunde)

Geneeskundestudenten kunnen door het bestuderen van literaire en persoonlijke verhalen beter leren luisteren en observeren, zo is de gedachte. Bovendien bevordert de ‘verhalende geneeskunde’ hun empathische vermogens en bereidt het hen voor op gesprekken met toekomstige patiënten. Dat is de reden dat het Universitair Medisch Centrum Utrecht verhalende geneeskunde wil opnemen in het curriculum.

Meer aanvragen

Heb je zelf interesse om een voorstel in te dienen? Neem contact op met ons Centre for Academic Teaching. Het Centre beschikt over een groot netwerk van deskundigen. We denken graag mee hoe je jouw voorstel kan optimaliseren. Meer informatie over de volgende rondes staan op de website van het NRO. Ze zijn ook op het VSNU onderwijsfestival op 24 mei te vinden en je kan je aanmelden voor een speciale voorlichtingsmiddag in Den Haag op 8 juni.

Lees hier ook het nieuwsbericht van het NRO over de toegekende Comenius beurzen.