College van Bestuur organiseert dialoog over vraagstukken nav situatie Gaza - Israël

De afgelopen maanden hebben diverse universiteiten, waaronder de Universiteit Utrecht, te maken gehad met protesten, demonstraties en bezettingen naar aanleiding van de situatie in Gaza en Israël. De Universiteit Utrecht bewaakt en faciliteert onafhankelijk denken, analyse en kritisch debat. Er is ruimte om met elkaar het (academische) gesprek te voeren over de situatie in Gaza en Israël. Op meerdere plekken in onze universiteit gebeurt dat ook; studenten en medewerkers hebben al lezingen, ontmoetingen en dialoogsessies georganiseerd, of zijn dat van plan.

Ook het College van Bestuur voert gesprekken over de wijze waarop de situatie in Gaza en Israël doorwerkt binnen onze universiteit. Er is daarbij ook op verschillende momenten contact geweest met studenten en medewerkers die betrokken zijn bij de protesten. Zowel het College van Bestuur als vertegenwoordigers van verschillende pro-Palestina groeperingen hebben aangegeven graag met elkaar in gesprek te willen gaan.

Zo was een van de voorstellen om nog voor de zomervakanties in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van UU Scholars for Palestine en een gelieerde studentengroep. De datavoorstellen vanuit het College van Bestuur voor een open gesprek zijn helaas door de betrokken studenten en medewerkers afgewezen. De groepen houden zich met name vast aan het standpunt dat een dergelijk gesprek gevoerd moet worden in een setting met 200 aanwezigen. Dit onder andere omdat het om horizontale bewegingen gaat en zij dus niet via vertegenwoordigers met het College van Bestuur willen spreken. Het College van Bestuur heeft een gesprek voorgesteld in een setting met maximaal tien tot twaalf deelnemers en een livestream zodat een grotere groep het gesprek kan volgen en via live chat kan reageren.

De afgelopen maanden heeft het College van Bestuur gemerkt dat het voeren van een inhoudelijk gesprek niet goed mogelijk is met een grote groep. De ervaring heeft geleerd dat dat belemmerend werkt en het niet goed mogelijk is om een respectvolle dialoog te hebben waarin op een open en rustige wijze standpunten uitgewisseld worden. Het College van Bestuur hoopte met een hybride bijeenkomst enerzijds tegemoet te komen aan de wens van studenten en medewerkers om de dialoog te volgen, en wilde anderzijds borgen dat een inhoudelijk gesprek mogelijk blijft. Het College van Bestuur vindt het teleurstellend dat het niet lijkt gelukt om met UU Scholars and Staff for Palestine tot een afspraak te komen om op een respectvolle manier gedachten en standpunten uit te wisselen.

Het College van Bestuur heeft besloten een dialoog,zoals aangeboden aan UU Scholars and Staff for Palestine, ondanks de afwijzing toch te organiseren. Er zal een panelgesprek georganiseerd worden waarbij studenten en medewerkers (online) kunnen meepraten over onder andere de ethische vraagstukken rondom samenwerkingen; hoe we als universiteit omgaan met gevoelens van onveiligheid naar aanleiding van de protesten en hoe we als Nederlandse universiteit een bijdrage kunnen leveren aan de academische gemeenschap in Gaza. De uitnodiging aan UU Scholars and Staff for Palestine om aan te sluiten bij dit gesprek blijft van kracht.