College van Bestuur: ‘ABP moet duurzame transitie maken’

Het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit Utrecht vraagt het pensioenfonds ABP om verduurzaming. In een brief vraagt het CvB ABP om te beleggen in duurzame energie. Ook moet ABP volgens het CvB bedrijven die binnen hun portefeuille vallen verleiden tot de transitie naar duurzame bedrijfsvoering.

Verder vraagt de universiteit in de brief (pdf) aan ABP om een langetermijnvisie te formuleren die verder strekt dan 2020 en rekening houdt met de doelstellingen van het klimaatverdrag van Parijs.

Waarom stuurt de Universiteit Utrecht een brief aan ABP?

ABP beheert alle pensioenen van de medewerkers van de universiteit, net als de pensioenen van alle mensen die werken bij de overheid en in het onderwijs. Medewerkers van de universiteit zijn verplicht om zich aan te sluiten bij ABP. Daarmee is ABP een van de grootste pensioenfondsen ter wereld, en hebben zij veel invloed.

Omvangrijke organisaties, zoals ABP en de Universiteit Utrecht, hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze transitie.

Het College van Bestuur in de brief aan ABP

De Universiteit Utrecht is zich bewust van de urgentie van een duurzame transitie. Op de vlakken waar dat kan, wil de universiteit zich graag uitspreken over dit onderwerp. Deze brief is een van de uitingen daarvan.

Duurzame universiteit

De Universiteit Utrecht werkt zelf ook aan duurzame bedrijfsvoering. Zij is een CO2-neutrale organisatie in 2030. Op wetenschappelijk gebied bundelt de universiteit sinds 2012 interdisciplinair onderzoek gericht op duurzaamheid. Binnen dit programma werken zowel sociale als natuurwetenschappen samen aan oplossingen om de duurzaamheidstransitie te versnellen.