20 maart 2018

WorldCat in gebruik genomen

Collectie Universiteitsbibliotheek Utrecht in wereldwijde catalogus

Met ingang van 20 maart 2018 kunt u de collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht vinden in WorldCat. WorldCat is een catalogus waarin u op wereldwijd, nationaal en lokaal (Utrechts) niveau kunt zoeken. 

Wereldwijd zoeken

De eigen collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht vormt slechts een klein deel van de wereldwijd beschikbare informatie die relevant kan zijn voor uw onderzoek. Daarom vindt u de Utrechtse collectie, samen met die van duizenden andere bibliotheken wereldwijd, voortaan in WorldCat.

WorldCat is een catalogus waarin u kunt zoeken naar wereldwijd beschikbare wetenschappelijke bronnen. Maar u kunt een zoekopdracht ook beperken tot het Nederlandse bibliotheekbezit of de collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

De bibliotheek sluit hiermee aan op de zichtbare trend dat de zoektocht naar literatuur steeds vaker in mondiale zoeksystemen start.

Lokale catalogus beschikbaar tot augustus 2018

De keuze om de collectie in de wereldwijde catalogus WorldCat te ontsluiten leidt ertoe dat de bibliotheek niet langer investeert in een eigen lokale catalogus. De catalogus zoals u die kent, is nog tot augustus 2018 beschikbaar. Zo kunt u wennen aan de overgang naar WorldCat.