‘Coalition of the willing’ wil onderzoek anders gaan beoordelen

Een groep van meer dan 350 partijen, uit meer dan 40 landen: universiteiten, allianties en financiers, waaronder de KNAW, NWO, Universiteiten van Nederland (UNL) hebben afgesproken dat zij onderzoek anders willen gaan beoordelen. Deze ‘coalition of the willing for reform of research evaluation’ heeft een overeenkomst aangenomen die onder leiding van de European University Association (EUA), Science Europe en de Europese Commissie is geformuleerd. Via de ‘core group’ heeft het Open Science-programma van de Universiteit Utrecht, mede ook door de eerdere ervaringen in het UMC Utrecht met het opnieuw inrichten van onderzoeksevaluatie, bijgedragen aan de totstandkoming van deze overeenkomst.

In 2021 deed de EU DG Research and Innovation een survey dat leidde tot een zogenaamd 'Scoping Report'. In dat rapport werd duidelijk waarom en op welke manier research-evaluatie zou kunnen worden aangepast zodat het de kwaliteit en impact van onderzoek zal bevorderen. Vanaf januari 2022 sloot een groeiend aantal partijen zich aan bij het formuleren van een concreet plan om de komende jaren gezamenlijk de implementatie van nieuwe manieren van onderzoeksevaluatie aan te pakken.    

Lees hier de overeenkomst

De overeenkomst zet een koers uit voor veranderingen in de beoordeling van onderzoek, met als doel om de kwaliteit en de impact hiervan te vergroten. Centraal staat dat de diversiteit aan output, praktijken en activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit en impact van onderzoek erkend moeten worden bij de beoordeling ervan. Dit vereist een kwalitatieve aanpak, waarbij peer review centraal staat.     

Wetenschappelijke organisaties en universiteiten kunnen zich vanaf september aansluiten bij de coalitie. De beweging die zo tot stand komt moet een platform worden waar ruimte is voor de ontwikkeling van nieuwe beoordelingsmethoden en -instrumenten, reflectie en de uitwisseling van goede praktijken. Alle betrokken organisaties blijven autonoom in dit proces. Het tempo waarin instellingen veranderingen doorvoeren mag dus verschillen.

Ik geloof in een onderzoekscultuur die de diversiteit van de bijdragen aan de wetenschap en de samenleving erkent.