CO2 footprint voor de UU

De UU heeft eind 2014 een CO2 footprint opgesteld waarbij de onderwerpen energie en mobiliteit in kaart zijn gebracht. Een CO2 footprint is een milieumaat waarmee organisaties inzichtelijk maken hoeveel kooldioxide ze uitstoten. Hiermee kan de UU vervolgens bepalen wat gedaan kan worden om de CO2 uitstoot terug te brengen. Om het plaatje nog completer te maken wordt begin 2015 de footprint verder uitgebreid met thema’s als afval, inkoop en dienstreizen.

De CO2 footprint van afgelopen jaar bedroeg 47.358 ton CO2. Er moeten 2.367 bomen een jaar lang groeien om deze CO2-uitstoot in hun biomassa op te nemen. (Bron: klimaatplein.com).

In 2014 heeft de UU een besparing van 17.750 ton CO2 gerealiseerd (= vermeden uitstoot) door het inkopen van groene stroom en de inzet van de warmtekrachtcentrale. Zo heeft de UU in 2014 6.500 MWh groene elektriciteit (van windmolens in Nederland) afgenomen. Dit levert een vermindering van 2.870 ton CO2 op. Daarnaast heeft de Warmtekrachtcentrale een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de CO2 uitstoot. In 2014 betrof dit 14.880 ton CO2.