CLARIAH PLUS ontvangt 13,8 miljoen euro voor digitale infrastructuur geesteswetenschappen en sociale wetenschappen

Het nationale CLARIAH PLUS infrastructuurproject heeft 13,8 miljoen euro toegewezen gekregen van het Ministerie van OCW en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De financiering van CLARIAH PLUS wordt mogelijk gemaakt door het NWO-programma Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten, bedoeld voor de bouw of vernieuwing van onderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling. CLARIAH PLUS is een nationale infrastructuur voor de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. De Universiteit Utrecht maakt deel uit van het consortium. 

Europese infrastructuur

In de afgelopen vier jaar is door het consortium in het CLARIAH CORE-project de basis gelegd van de CLARIAH-infrastructuur. Omdat de CLARIAH-infrastructuur een integraal onderdeel is van de Europese onderzoeksfaciliteiten CLARIN en DARIAH speelt Nederland internationaal een vooraanstaande rol in de ontwikkeling van een Europese infrastructuur voor de geesteswetenschappen. Dankzij deze toekenning kan Nederland die rol in de komende jaren bestendigen en verder uitbouwen.

CLARIAH PLUS

ClARIAH PLUS het enige consortium uit de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen dat is gehonoreerd. Alle overige consortia vallen in de categorie Bèta of Life. De voorganger CLARIAH CORE richtte zich speciaal op taalkunde, sociaaleconomische geschiedenis en mediastudies. In CLARIAH PLUS worden daaraan toegevoegd infrastructuur voor de disciplines die teksten niet op de gebruikte taal, maar op de inhoud bestuderen, zoals letterkunde, geschiedenis, maar ook filosofie en theologie.

Consortium

Het consortium achter dit project dat zich voor de komende tien jaar gecommitteerd heeft aan CLARIAH bestaat uit Huygens ING, het Instituut voor de Nederlandse Taal, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), de Koninklijke Bibliotheek, het Meertens Instituut, het Max Planck Instituut te Nijmegen en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Daarnaast participeren de volgende instellingen: Data Archiving and Network Services (DANS), Fryske Akademie, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Leiden University, Centre for the Arts in Society (LUCAS), Nationaal Archief, Netherlands Institute of Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS), Netherlands eScience Center, Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD), Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit.

Rol Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht is in CLARIAH PLUS goed vertegenwoordigd. Zo maken prof. dr. Jan Odijk, dr. Arjan van Hessen, prof .dr. Martin Everaert, prof.dr. José van Dijck en prof.dr. Franciska de Jong deel uit van het management van het project. Onderzoekers van de faculteit Geesteswetenschappen zijn betrokken bij de volgende werkpakketten: