26 augustus 2019

Christoph Baumgartner fellow bij het Max Weber Center for Advanced Cultural and Social Studies

Hoe moet men omgaan met religieuze diversiteit in de publieke sfeer van liberaal-democratische samenlevingen? Wat betekent 'goed burgerschap' en welke vormen van religie en seculariteit passen in een context van religieuze diversiteit? Dergelijke vragen staan centraal in het onderzoeksfellowship van dr. Christoph Baumgartner (Religiewetenschap).

Het doel van dit onderzoek is een politiek-filosofische theorie te ontwikkelen die enerzijds een concept van burgerschap omvat, en anderzijds een kritische theorie van religie en seculariteit. Dit zal zowel onderzoekers als beleidsmakers in staat stellen om maatschappelijke conflicten beter te begrijpen en om evenwichtige oplossingen te ontwikkelen voor samenlevingen die open en veerkrachtig willen zijn met betrekking tot de uitdagingen die voortvloeien uit religieuze diversiteit. 

meer informatie

Meer informatie is beschikbaar in het Engels