Chiara Stam nieuwe studentassessor College van Bestuur

Chiara Stam is vanaf 1 september de nieuwe studentassessor in het College van Bestuur (CvB). Zij volgt Anneloes Krul op en wordt daarmee de derde studentassessor in de geschiedenis van het universiteitsbestuur.

Chiara Stam
Chiara Stam

Stam is student Media en Cultuur aan de faculteit Geesteswetenschappen. Eerder deed zij onder meer bestuurlijke ervaring op als voorzitter van haar studievereniging en als assessor bij de faculteit Geesteswetenschappen. Ook was ze lid van zowel de medezeggenschapsraad van de faculteit Geesteswetenschappen als van de universiteitsraad. Ik ben ontzettend blij en dankbaar om deze nieuwe rol te mogen gaan vervullen en kijk erg uit naar komend academisch jaar, zo laat de nieuwe assessor weten.

Waardevolle aanvulling

Ook de leden van het College van Bestuur zijn verheugd over de komst van Stam. Chiara maakt indruk door haar kennis van de UU en haar inzicht in het krachtenveld rondom de rol van studentassessor. Ze brengt veel ervaring en enthousiasme mee. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat zij zich een waardevolle aanvulling van het CvB zal tonen en ons onder meer zal helpen het studentenperspectief altijd goed in het vizier te houden, zegt rector magnificus Henk Kummeling.

In haar rol als studentassessor neemt Stam straks deel aan verschillende overleggen die relevant zijn voor UU-brede beleidsontwikkeling, zoals de wekelijkse vergaderingen van het College van Bestuur, bilaterale overleggen met faculteitsbesturen en het overleg tussen CvB en decanen.

De focus van de assessor ligt op onderwijs- en student gerelateerde onderwerpen. Om goed ge├»nformeerd en aangesloten te blijven zal zij dan ook nauw contact onderhouden met studenten, waaronder de studentassessoren in de faculteiten en studenten in de universiteitsraad en  studentenorganisaties.

Concrete acties

Stam: Er zijn echt zoveel dingen die mij nauw aan het hart liggen, maar ik wil me sowieso graag  inzetten voor het versterken van de verbinding die studenten voelen met de universiteit. Ik denk namelijk dat studenten zich in een sterkere community nog beter kunnen ontwikkelen als academicus, maar ook als mens. Verder wil ik me inspannen voor (meer helderheid rondom) sociale veiligheid. Studenten kunnen op steeds meer plekken terecht, maar zien nu soms door de bomen het bos niet meer in al het aanbod.

In mijn nieuwe rol hoop ik in elk geval een kritische en eerlijke blik te kunnen werpen op zaken die  spelen bij de Universiteit Utrecht. Gelukkig heb ik in eerdere functies goed geleerd meningen en wensen van studenten om te zetten naar concrete acties.

Benoemingsadviescommissie

Chiara Stam is benoemd op voordracht van een benoemingsadviescommissie, bestaande uit de huidige studentassessor van het CvB, een vertegenwoordiger van de studentgeleding van de universiteitsraad, een bestuurslid van studentenbelangenbehartiger VIDIUS, twee medewerkers van de directie Studentzaken Onderwijs & Onderzoek, de bestuurssecretaris CvB/Raad van Toezicht en de rector magnificus.