CHARM-EU conferentie "European Universities’ cooperation: towards sustainable transdisciplinary partnerships"

Flyer online CHARM-EU conferentie 2022
Flyer online CHARM-EU conferentie 2022

CHARM-EU nodigt geïnteresseerden van harte uit om deel te nemen aan de jaarlijkse online conferentie op 13 januari van 9.30 tot 15.00 uur. 

Samenwerking tussen verschillende stakeholders in het hoger onderwijs wordt steeds relevanter om duurzame innovatie, digitale transformatie, het welzijn van de burger, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen en economische ontwikkeling te bevorderen. Deze visie is met name versterkt door het Europees Universitair Initiatief en door een aantal Europese beleids- en actiegebieden, waaronder de New European Green Deal, het EU-actieplan voor digitaal onderwijs, New European Bauhaus, de nieuwe Europese onderzoeksruimte (ERA), de Europese onderwijsruimte en de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling (SDG's).

De jaarlijkse CHARM-EU-conferentie zal een platform bieden voor het Europees Universitair Initiatief om het strategische partnerschap tussen instellingen voor hoger onderwijs in de hele EU te versterken. Met deze conferentie willen we ons richten op de innovatie en trends in het hoger onderwijs en hoe Europese universitaire allianties een bijdrage leveren aan deze ontwikkeling tijdens de eerste fase en in de toekomst tijdens de volgende uitrol.

Online conferentie 2022 van CHARM-EU

Een strategische en gecoördineerde actie ter versterking van de samenwerking in het 'kennisvierkant' (onderwijs, onderzoek, innovatie, en bedrijfsleven & samenleving), gebaseerd op een transdisciplinaire aanpak, zou een grote impact kunnen hebben bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.  De afgelopen twee jaar is gebleken dat het Europees Universitair Initiatief een doeltreffend middel is om deze samenwerking te bevorderen en tegelijkertijd een nieuw universitair model en de burgers van de toekomst te ontwikkelen door middel van onderwijs, onderzoek, innovatie, externe betrokkenheid en digitalisering.

Tijdens de jaarlijkse CHARM-EU-conferentie zullen verschillende elementen van dit thema worden besproken, waaronder de voordelen van multistakeholder-samenwerking op lokaal, nationaal en regionaal niveau, het belang van een gemeenschappelijke agenda op basis van kennisdeling en hoe deze interactie kan worden geconsolideerd om innovatieve oplossingen te ontwikkelen om de maatschappelijke uitdagingen op een rechtvaardige en inclusieve manier aan te gaan.

Aanmelden en agenda

Registratie is gratis en kan via Microsoft Forms. De agenda is alvast te downloaden als pdf.