Charlotte Mol krijgt prijs voor onderzoek naar kinderparticipatie in familierechtelijke procedures

Charlotte Mol, promovendus bij op het gebied van familierecht
Charlotte Mol bij de prijsuitreiking.

Charlotte Mol heeft op 28 november de FJR-prijs 2019 gewonnen voor haar publicatie ‘Maturity and the Child's Right to be Heard in Family Law Proceedings - Article 12 UNCRC and Case Law of the ECtHR Compared’. De FJR-prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht aan het beste artikel van een jonge onderzoeker op het gebied van het familie- en jeugdrecht.

Jury loofde kwaliteit en originaliteit

Het artikel is verschenen in K. Boele-Woelki & D. Martiny (red.), Plurality and Diversity of Family Relations in Europe, 2019. Het vergelijkt de leeftijds- en rijpheidsvereisten voor het recht van kinderen om gehoord te worden in familierechtelijke procedures in Artikel 12 IVRK en de rechtspraak van het EHRM. Mogelijke verklaringen voor de overeenkomsten en verschillen worden aangedragen en de implicaties daarvan voor Europese staten worden besproken. De jury was lovend over het artikel vanwege de kwaliteit, originaliteit en leesbaarheid.

NWO onderzoekstalent

Charlotte Mol is sinds september 2017 als promovenda verbonden aan het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) binnen het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op kinderparticipatie in familierechtelijke kwesties. Het Europees vergelijkend onderzoek wordt versterkt met mensenrechtelijke en interdisciplinaire inzichten. Het onderzoek wordt begeleid door prof. Wendy Schrama en dr. Merel Jonker en wordt gefinancierd vanuit een NWO Onderzoekstalentsubsidie.