12 maart 2019

CERME11 in Utrecht

Tijdens de koudste week in februari zaten we met 800 collega’s in de Domkerk voor de opening van het 11e congres van de European Society for Research in Mathematics Education. Marja van den Heuvel-Panhuizen en Michiel Veldhuis organiseerden deze editie in samenwerking met collega’s van het Freudenthal Instituut. In 26 themagroepen werden onderzoek en nieuwe ontwikkelingen in het wiskundeonderwijs besproken. Paul Drijvers verzorgde de openingslezing en onze wiskunde aio’s waren actief als vrijwilliger in de themagroepen waar ze ook hun onderzoek konden presenteren. Ondanks de frisse zit tijdens de plenaire sessies in de Domkerk, was onze binnenstad een prachtig decor voor deze zeer geslaagde conferentie. Het afsluitende diner in het spoorwegmuseum met de Utrechtse Studenten Bigband was de kers op de taart.