22 december 2014

uu-brede samenwerking

Centrum voor Onderwijs en Leren opent nieuwe website per eind januari

In het Centrum voor Onderwijs en Leren staat de samenwerking met scholen en docenten centraal, van WO t/m PO. Het aanbod en de samenwerkingsverbanden zijn helder in beeld gebracht, zodat scholen optimaal ondersteund kunnen worden wat betreft de verdere professionalisering van hun werk.

Eind januari 2015 gaat de website live met een actueel cursusoverzicht en een overzicht van alle thema's

Binnen het Centrum voor Onderwijs en Leren werken o.a. samen: Onderwijsadvies en Training, Freudenthal Instituut en het Universiteitsmuseum.