28 maart 2019

Centre for Academic Teaching start Educational Database

Op verzoek van vele docenten, is het Centre for Academic Teaching met ingang van 28 maart gestart met de Educational Database. Een digitaal platform om resultaten en kennis voortkomend uit onderwijsinnovatieprojecten te vinden en te delen en om didactische informatie te zoeken om je onderwijs te ontwikkelen en te innoveren.

Binnen de Universiteit Utrecht is veel aandacht voor kwaliteit en innovatie van het academisch onderwijs. Docenten zijn hierin in de lead, met steun vanuit het Utrecht Stimuleringsfonds Onderwijs, het Educate-it programma en onderwijskundig advies vanuit de Educatieve Middelen Pool. De resultaten van deze projecten zijn bruikbaar voor andere docenten. De Educational Database biedt vanaf heden de mogelijkheid om de opgedane kennis te delen. Docenten kunnen op deze manier leren van de ervaringen van hun collega’s, laagdrempelig met hen in contact komen, de resultaten toepassen in hun eigen onderwijs en de informatie gebruiken om zelf een (vervolg)project op te zetten. Daarnaast bevat de database basale onderwijskundige kennis. Deze kennis is samengesteld door de afdeling Onderwijsadvies & Training en wordt regelmatig geactualiseerd. De Educational Database wordt daarmee de plaats waar docenten en medewerkers betrokken bij onderwijs terecht kunnen om kennis over hoger onderwijs te vinden én te delen.

Makkelijk kennis delen

Manon Kluijtmans, Academic Director van het Centre for Academic Teaching: ”We hopen met de database de kennisdeling door docenten te vergemakkelijken en verdere innovatie van hoger onderwijs te stimuleren.” De site bevat een zoekfunctie en is uitgerust met filters wat het zoeken vergemakkelijkt. De content is grotendeels afkomstig van het kennisplatform zoals dat eerder vindbaar was via TAUU en is geactualiseerd en aangevuld. De site wordt continu geactualiseerd en aangevuld en is vanaf heden te raadplegen via de site van het Centre for Academic Teaching www.uu.nl/cat.

Heb je suggesties of aanvullende informatie voor de onderwijskennisbank? Laat het via een mail aan cat@uu.nl weten.