25 februari 2019

Carnaval in de middeleeuwen, van God los?

Dit weekend is het weer zo ver, carnaval. Onder de rivieren staat de wereld voor een aantal dagen op z’n kop. Ons huidige carnavalsfeest vindt zijn wortels in de middeleeuwen. Net als vandaag de dag verkleedden mensen zich toen uitbundig en werd er veel gedronken, gegeten en gedanst. Maar wat was de plaats en de functie van het feest in de late middeleeuwen en hoe viel zo’n losbandig feest te rijmen met het christelijk geloof?

In het Museum Meermanno in Den Haag legt promovenda Rozanne Versendaal dit uit aan de hand van een grappige tekst die met carnaval in verband gebracht wordt.