18 mei 2018

Carlo Giordano promoveert op mitigatiestrategieën in academisch schrijven

Promotie Carlo Giordano

Op 4 april 2018 verdedigde dr. Carlo Giordano zijn proefschrift La mitigazione nella prosa scientifico-accademica italiana e nella prospettiva dell'insegnamento dell'italiano LS (Mitigation in the Italian scientific literature and in the perspective of Italian FL teaching) aan de Università Cattolica van Milaan.

Linguïstische benaderingen van het academische artikel

In zijn onderzoek op het gebied van tekstuele aspecten van pragmatiek en toegepaste taalkunde, analyseert Giordano 'mitigatiestrategieën' in een willekeurig samengesteld corpus van 25 peer-reviewed wetenschappelijke artikelen op het terrein van de geesteswetenschappen. Zijn studie heeft de ambitie om tot een beter begrip te komen van deze discursieve fenomenen binnen het genre van het academische artikel, en combineert verschillende linguïstische benaderingen.

Italiaans in het onderwijs

Meer specifiek tracht dit onderzoek een antwoord te formuleren op vraagstukken die vormen, functies en tekstdomeinen van mitigatie betreffen. Giordano’s proefschrift biedt bovendien drie mogelijke pedagogische toepassingen op het onderwijs van Italiaans als vreemde taal, waarbij speciaal aandacht wordt besteed aan de Nederlandstalige leercontext.

Giordano's promotor Giovanni Gobber zal op 23 mei een gastcollege geven over 'Plurilinguismo, Europa e identità'.

Op 23 mei organiseert het team van Italiaans ook een borrel om Gioardano's prestatie te vieren. Vanaf 17.30 is er gelegenheid om in de Cohenzaal het glas te komen heffen.