Call for proposals stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2021 geopend

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, die SURF coördineert. Binnen de stimuleringsregeling vallen twee pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen.

Voor elk van deze pijlers is €700.000,- beschikbaar, docenten kunnen voor een onderwijsinnovatieproject €100.000,- (Online onderwijs) respectievelijk €175.000,- (Open leermaterialen) aanvragen. Deze bedragen dienen 100% gematcht te worden door je faculteit. Door middel van fondsen en prijzen krijgen docenten de middelen om hun onderwijs te verrijken en stappen te maken in hun onderwijscarrière. Dit helpt hun zichtbaarheid te verhogen en biedt in brede zin erkenning voor de rol van docent.

Thema’s

Open onderwijs: In de pijler Online onderwijs worden deelnemers uitgedaagd om onderwijs te verrijken met online onderwijsvormen. Of het onderwijs te herontwerpen met de mogelijkheden die online onderwijs biedt. Het jaarthema van 2021 is 'activerend leren en toetsen'. De ingediende projectvoorstellen moeten aansluiten op minimaal een van de twee uitdagingen genoemd in dit jaarthema. Lees meer over het jaarthema Activerend leren en toetsen op de website van SURF.

Open leermaterialen: Met de pijler Open leermaterialen worden deelnemers uitgedaagd om samen met andere vakdocenten collecties van open leermaterialen op te bouwen en hergebruiken binnen de vakcommunity. Om te zorgen voor een brede relevantie van de projectresultaten, moet de aanvraag met minimaal één andere hogeronderwijsinstelling ingediend worden. Een samenwerking met onze alliantiepartners Wageningen University & Research, Eindhoven University of Technology en het UMC Utrecht ligt voor de hand gezien de thema’s van deze call. Lees hier meer over de alliantie.

Begeleiding & interne procedure

Het Centre for Academic Teaching stimuleert innovatie van onderwijs en onderzoek door docenten naar hun eigen onderwijs. Het centrum biedt diverse mogelijkheden voor fondsen van de universiteit zelf en begeleidt bij het verkrijgen van externe fondsen en prijzen. Daarom zorgen we ervoor dat je voorstel van feedback wordt voorzien door experts van Onderwijsadvies & Training, Educate-it en ITS. Om dit en de ondersteuning vanuit het College van Bestuur te stroomlijnen, volgen we de volgende interne procedure:

Zo spoedig mogelijk

Indien je belangstelling hebt voor het indienen van een projectvoorstel verzoeken we dit zo spoedig mogelijk in een bericht aan cat@uu.nl te mailen, inclusief titel en een globale omschrijving van het project. We zullen dan zorgen dat projectaanvragers over dezelfde onderwerpen met elkaar in contact worden gebracht zodat projectaanvragen in onderlinge afstemming kunnen worden ingediend en de kans van slagen wordt vergroot.

Zo spoedig mogelijk

Breng, indien je belangstelling hebt voor het indienen van een projectvoorstel, zo snel mogelijk je onderwijsdirecteur en faculteitsbestuur op de hoogte. Zij zullen (schriftelijk) garant moeten staan voor de benodigde matching.

10 november 2020

Interne deadline
Om de kans van slagen te vergroten, zullen de conceptvoorstellen door experts van Onderwijsadvies & Training, Educate-it en ITS worden getoetst en van feedback voorzien. De interne deadline is daarom dinsdag 10 november 2020, 12:00 uur.

17 november 2020

De aanvrager krijgt het voorstel retour om de feedback te verwerken

1 december 2020

De definitieve aanvraag (incl. projectvoorstel, projectbegroting en akkoord van het faculteitsbestuur) dient vervolgens uiterlijk 1 december 2020, 12:00 uur, te worden ingediend via cat@uu.nl.

8 december 2020

Het College van Bestuur besluit welke voorstellen ingediend worden, op advies van O&T, ITS & Educate-it.

9 december 2020

De aanvragers krijgen te horen of hun aanvraag ingediend kan worden.

15 december 2020

Externe deadline
Deadline indienen projectvoorstellen bij SURF, inclusief Letter of Intent van het College van Bestuur. Aanvragers zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van hun projectvoorstel inclusief de benodigde documenten (Letter of Intent CvB met handtekening, eventuele andere letters of intent, begroting) via: www.dus-i.nl Sluitingsdatum is: 15 december 2020.

Voorlichting & informatie

Begin juli & eind augustus: UU inloopspreekuur over je voorstel (informatie volgt)

15 september 2020: SURF Webinar Toets je idee voor de stimuleringsregeling

8 oktober 2020: SURF Webinar Van idee naar projectvoorstel

Meer informatie over onderwijsinnovatiebeurzen vind je op de website van het CAT. Lees meer over de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, de jaarthema’s, de deadlines en voorwaarden op deze website van SURF.