Call for proposals: Sectorplan Rechtsgeleerdheid – extra onderzoekstijd: ronde 2

Onderzoekscluster Empirical Legal research into Institutions for Conflict Resolution (ERI) aan de Universiteit Utrecht zoekt nieuwe onderzoeksideeën en roept wetenschappers op, om die in te sturen.

In het kader van het sectorplan Rechtsgeleerdheid wordt niet alleen een aantal AIO’s aangesteld, maar wordt ook veel onderzoekers/docenten (postpromotie), met name UD’s en post-docs, de mogelijkheid geboden extra onderzoekstijd aan te vragen. De procedure daarvoor staat hierin ook omschreven. 

Bekijk hier waar een onderzoeksvoorstel aan moet voldoen en wat de achtergrond is van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid.