Call for Papers: Workshop How to take patients’ histories

Schilderij van Wybrand Hendriks met daarop arts die zieke oude vrouw bezoekt
Arts bezoekt zieke oude vrouw, toegeschreven aan Wybrand Hendriks

Wetenschappers die werken aan patiëntengeschiedenissen staan voor verschillende uitdagingen. Op 28 en 29 september organiseert het Descartes Centre de workshop How to Take Patients’ Histories: Doing Medical History from Below in Practice, waarin twee van die uitdagingen worden verkend. Ben je geïnteresseerd in deelname? Stuur je abstract uiterlijk 14 april in.

‘De geschiedenis van de zieken’

Bijna veertig jaar geleden publiceerde Roy Porter zijn baanbrekende artikel "The Patient's View: Doing Medical History from Below". Volgens Porter negeerden historici routinematig de rollen, perspectieven en ervaringen van patiënten, ook al waren patiënten de bron en oorsprong van elke geschiedenis van genezing, en gaven zij evenzeer vorm aan medische ontmoetingen en gezondheidservaringen als genezers. Daarom formuleerde Porter zijn ambitieuze onderzoeksagenda om de aandacht te verleggen naar "de geschiedenis van de zieken", die volgens hem centraal staat in alle medische geschiedenis en ook de ruggengraat vormt van de sociale geschiedenis.

Medische geschiedenis van onderaf

In de afgelopen decennia hebben historici de handschoen opgepakt. Maar, zoals wetenschappers die werken aan patiëntengeschiedenissen zullen weten, kan "medische geschiedenis van onderaf" een uitdaging zijn. Ten eerste bestaat Porter's onderzoeksagenda uit systematische stappen die zo veelomvattend zijn - van het verzamelen van "het vaste land van de materiële omstandigheden van gemeenschappen in het verleden" tot de "basiskaarten van ervaring, geloofssystemen, beelden en symbolen [van klassen en gemeenschappen]" - dat het uitvoeren van zijn visie onoverkomelijk lijkt, zeker in een academisch tijdperk waarin onderzoek projectmatig en met beperkte middelen wordt uitgevoerd. Ten tweede, en meer praktisch, zijn de bronnen die overblijven om de rollen, ervaringen en perspectieven van lijders te traceren vaak schaars, moeilijk te interpreteren, en bedriegen ze met de vraag hoe representatief ze zijn voor meer algemene conclusies over lijders in de geschiedenis. 

Workshop How to Take Patients' Histories

In deze workshop willen we deze twee uitdagingen verkennen met wetenschappers die werken aan patiëntengeschiedenissen. We willen bespreken wat deze historici in de praktijk doen: welke bronnen nieuwe en belangrijke inzichten kunnen opleveren, welke methodologieën helpen om ze te achterhalen en te interpreteren, wat voor zinvolle historische perspectieven deze bronnen en methoden kunnen opleveren - en wat niet - en hoe we de ervaringen van individuele patiënten kunnen veralgemenen tot bredere historische patronen. We willen praktisch en praktijkgericht denken: we nodigen wetenschappers die aan dergelijke geschiedenissen werken uit om hun ervaringen, worstelingen en tips te delen en we zullen elkaars work-in-progress lezen en meedenken. We verwelkomen vooral papers die specifieke bronnen verkennen die helpen bij het doen van (medische) geschiedenis van onderaf, zoals, maar niet beperkt tot, egodocumenten, gerechtelijke procedures, patiëntendossiers, gezondheidshandboeken, advertenties, kranten en populaire tijdschriften, maar ook medische tijdschriften en andere professionele publicaties die hun eigen-indirecte-inzichten bieden in de geschiedenis van patiënten.

Praktische informatie

De workshop vindt plaats op 28 en 29 september in Utrecht. We zijn van plan een informeel openingsdiner te organiseren op woensdagavond 27 september; de sessies worden gepland op donderdag 28 en vrijdag 29. 

Als u geïnteresseerd bent in deelname, stuur dan een abstract (300-500 woorden) en een korte bio (2-5 regels) naar Hieke Huistra (h.m.huistra@uu.nl) voor of op 14 april 2023. We streven ernaar eind april een beslissing te nemen. We hebben enige financiering beschikbaar voor het ondersteunen van reiskosten. Als de reiskosten voor u een belemmering vormen om aan de workshop deel te nemen, neemt u dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.