Cahier voor Literatuurwetenschap: Genrehybriditeit in de literatuur

Dr. Reindert Dhondt (Spaanse taal en cultuur) stelde samen met David Martens (KU Leuven) het nieuwste Cahier voor Literatuurwetenschap samen, waarin genrevermenging van de literatuur met andere vertoogtypes en media centraal staat.

Vermenging van genres

Een van de opvallendste kenmerken van de moderne literatuur is de vermenging van genres. Recent onderzoek gaat niet langer uit van een statisch genrebegrip of een taxonomische benadering waarbij literatuur wordt ingedeeld in genres, maar ziet hybriditeit als een wezenlijke eigenschap van de wijze waarop genres functioneren. 

Voorbij de literatuur kijken

Wie de hybriditeit van literaire genres bestudeert, dient daarom oog te hebben voor het concrete functioneren van het literaire vertoog binnen een veld van vertogen en praktijken dat ruimer is dan wat men doorgaans onder literatuur verstaat: de genres waarmee literaire werken hybridiseren zijn namelijk niet uitsluitend literair van aard.

Dr. Reindert Dhondt
Dr. Reindert Dhondt

Samenspel

De bijdragen aan dit nummer gaan uit van een opvatting van genericiteit die niet enkel betrekking heeft op verhaalstructuren in een tekst, maar ook tot stand komt in het samenspel met andere vertoogtypes en andere media naast het boek, waaraan de literatuur vormenrepertoires en generieke normen ontleent.

 

  • Titel: Cahier voor Literatuurwetenschap (9): Genrehybriditeit in de literatuur
  • Auteur(s): Reindert Dhondt & David Martens (red.)
  • Uitgever: Academia Press