1 maart 2017

Bregje Holleman in Kassa over online kieswijzers

© iStockphoto.com/andriano_cz
© iStockphoto.com/andriano_cz

Op 15 maart mogen we weer stemmen.  Er komen steeds meer online kieswijzers bij.  Maar hoe begrijpelijk zijn deze kieswijzers eigenlijk? Dat is de vraag die centraal staat in een aflevering van televisieprogramma Kassa (25 februari 2017, Vara).

Dr. Bregje Holleman
Dr. Bregje Holleman

Volgens een enquête van het programma Kassa vindt 38% van de ondervraagden de stellingen van StemWijzer soms moeilijk te begrijpen, bij Kieskompas is dat zelfs 41%. Dr. Bregje Holleman (Nederlandse Taal en Cultuur) geeft in het programma aan dat sommige stellingen die aan bod komen in de online stemhulpen niet neutraal of te ingewikkeld zijn. Als voorbeeld haalt ze de volgende stelling uit de StemWijzer aan: ‘De regeling voor aftrek van hypotheekrente moet niet verder worden aangetast.’ Holleman: “Het heeft de schijn van een driedubbele ontkenning. Ook opvallend vind ik dat de vraag onnodig sturend gemaakt is door de keuze voor het woord ‘aangetast’, waar net zo goed ‘verlaagd’ had kunnen staan, veel neutraler. Tot slot vind ik de ‘regeling voor aftrek van hypotheekrente’ nogal omslachtig: hier had ook ‘de hypotheekrenteaftrek’ kunnen staan.”