31 januari 2019

"Breed ondernemerschap: analyse van leeruitkomsten en leeractiviteiten''.

Ondernemerschap wordt steeds meer gezien als een van de kerncompetenties; belangrijk voor iedere burger in de samenleving. Hierbij gaat het niet alleen om het opstarten van een eigen bedrijf. Het gaat om ondernemendheid: het zien en benutten van kansen en het kunnen en durven omzetten van ideeën in acties die leiden tot een nieuwe product, dienst, project of activiteit die van waarde is voor anderen. Dit noemen we ook wel ‘breed ondernemerschap’. Steeds meer opleidingen besteden aandacht aan ondernemerschapsonderwijs en ook onderzoek naar wat effectief ondernemerschapsonderwijs is, neemt toe. Maar hoe ziet effectief onderwijs voor breed ondernemerschap eruit? 

Leeruitkomsten en -activiteiten

In een NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) overzichtsstudie “leren voor breed ondernemerschap: analyse van leeruitkomsten en leeractiviteiten” zijn Judith Gulikers, Thomas Lans (Wageningen Universiteit), Yvette Baggen (Universiteit Utrecht) en Ingrid Christoffels (ECBO) hiermee aan de slag gegaan. Hun eindrapport laat zien: 

  • Welke leeruitkomstenrelevant zijn in breed ondernemerschap (= het wat)
  • Welke leeractiviteitenrelevant zijn in breed ondernemerschap (= het hoe) 
  • Welke combinaties van wat-hoe passend zijn voor verschillende doelgroepen en leeftijden, uitgaande van het idee van een leerlijn ondernemerschap

De auteurs concluderen dat ondernemerschapsonderwijs gericht moet zijn op het creëren van een leeromgeving waarin studenten worden uitgedaagd tot het ondernemende proces, een iteratief proces van het creëren, ontwikkelen en uitproberen van kansen. De uitkomsten van dit proces zijn niet altijd vooraf vast te leggen. En dus zou er in ondernemerschapsonderwijs meer ruimte moeten zijn voor leerverrassingen. 

Ontwerpprincipes

De overzichtsstudie resulteert in een set van ontwerpprincipes(“de schuifjes”) voor het ontwerpen van en reflecteren op ondernemerschapsonderwijs. Hiervoor ontwerpen de auteurs een praktische tool in de vorm van een placemat-praatplaat. Docenten, teams, onderwijsontwerpers of curriculumontwikkelaars kunnen hiermee hun eigen ondernemerschapsonderwijs in kaart brengen door te spelen met de schuifjes, hierover in gesprek te gaan en gezamenlijk bewustere keuzen te maken passend bij de eigen doelgroep, context en gewenste complexiteit. Voor verdere vragen, stuur een mail aan Yvette Baggen.

 

Hieronder vindt u het digitale materiaal:

1. Het gehele eindrapport

Analyse_breed_ondernemerschap.pdf

2. De management samenvatting

Management-sv.pdf

3. De placemat-praatplaat

Praatplaat.pdf

4. De kaartjes behorende bij de praatplaat

Kaartjes_praatplaat.pdf

5. Invulformulier bij de praatplaat

Invulformulier_praatplaat.pdf