8 november 2018

Boymansprijs 2018 beste dissertatie voor Marianne Dortants

Marianne Dortants

De MGr. Boymansprijs 2018 voor de beste dissertatie op het gebied van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie is toegekend aan Marianne Dortants. Zij won de prijs voor haar proefschrift Power and Truths in Combat Sports. The impact of societal and policy changes on governing practices in sport waarmee zij dit jaar promoveerde aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. De prijs werd uitgereikt tijdens de Dag van het sportonderzoek in Den Haag.

 

Macht en waarheden in vechtsporten

Vechtsporten roepen tegenstrijdige emoties op. Ze worden met veel passie beoefend, spreken een groot publiek aan en geven de jonge beoefenaars structuur en zelfvertrouwen. Maar deze sporten roepen ook weerzin op vanwege het geoorloofde slaan en schoppen in de ring en het criminele imago dat aan deze sporten kleeft. Al deze ‘waarheden’ bestaan naast elkaar en ze spelen ook allemaal een rol bij de inspanningen tot het organiseren en reguleren van deze sporten, zowel in de vechtsportschool als op landelijk en internationaal niveau. Het onderzoek van Dortants biedt hiermee een inzicht dat op meer dan alleen de vechtsporten kan slaan.

In haar proefschrift beschrijft Dortants hoe het belangenspel in de full contact sports er uitziet. Sport staat niet op zichzelf en de vechtsporten al helemaal niet. Zij moeten tegemoet komen aan allerlei belangen: sportieve, commerciële en de wensen vanuit de overheid met betrekking tot veiligheid en de maatschappelijke waarde van de sport.

Uit Power and Truths in Combat Sports kunnen we ook concluderen dat de vechtsporten in hun strategisch machtsspel en in hun ontmoeting van verschillende ‘waarheden’ exemplarisch zijn voor veel andere sporten. Misschien zelfs in de behoefte aan een organisatie tussen de overheid en de sporten zelf in die de sportieve, commerciële en maatschappelijke belangen met autoriteit met elkaar verenigt.

Boymansprijs

Door het jaarlijks toekennen van de Boymansprijs en de Aanmoedigingsprijs wil de stichting NKS Boymansfonds wetenschappers en studenten van universiteiten en hogescholen stimuleren tot onderzoek en publicatie op het gebied van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie. De Boymansprijs bestaat uit een geldbedrag, een oorkonde en een bronzen plaquette.

Lees meer over de Boymansprijs op de website van het Mulier Instituut.