10 september 2018

Book Presence in a Digital Age

Agelopen juli verscheen bij Bloomsbury de bundel Book Presence in a Digital Age, die prof. dr. Kiene Brillenburg Wurth (Literatuurwetenschap) met dr. Karí Driscoll (Literatuurwetenschap) en dr. Jessica Pressman (San Diego State University) redigeerde.

Deze bundel is een platform voor onderzoekers, schrijvers en kunstenaars waarin het veranderende concept van het boek centraal staat tegen de achtergrond van digitalisering. Met bijdragen van schrijver Mark Danielewski, conceptueel kunstenaar Simon Morris, boekkunstenaars Doug Beube en Brian Dettmer, en onderzoekers Garret Stewart, John Hamilton, Lisa Gitelman, Hannes Bajohr, Anna Poletti, Liedeke Plate, Yra van Dijk, Inge van de Ven en Ernst van Alphen onderzoekt de bundel hoe het boek is veranderd als een dichterlijk en een verhalend medium: wat het boek ‘doet’ nu het niet meer ons belangrijkste informatiemedium is.

Deze publicatie kwam tot stand met steun van NWO vanuit het onderzoeksproject 'Back to the Book'.