Boek: Algoritmes en grondrechten

In de Montaignereeks is net verschenen het boek Algoritmes en grondrechten, geschreven door Max Vetzo (Legal Research Master-student) en Montaigne-onderzoekers Janneke Gerards en Remco Nehmelman.

Het boek is het resultaat van een onderzoeksproject dat zij hebben uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Achtergrond van het onderzoek is dat de opkomst van algoritme-gedreven technologieën als Big Data, Internet of Things en Kunstmatige Intelligentie een breed scala aan nieuwe grondrechtelijke uitdagingen oplevert. Deze technologieën hebben bijvoorbeeld effect op de keuzes die we maken en daarmee op onze persoonlijke autonomie, en ingebouwde vooroordelen in algoritmes kunnen leiden tot ongelijke behandeling. In het boek wordt, specifiek voor Nederland, in kaart gebracht wat de (potentiële) impact is van Big Data, het Internet of Things en Kunstmatige Intelligentie op vrijheidsrechten, gelijkheidsrechten, privacyrechten en procedurele rechten. Centraal staat de gemeenschappelijke deler van de drie algoritme-gedreven technologieën: het gebruik van slimme algoritmes. Het boek biedt zo een actueel en systematisch overzicht van grondrechtelijke knelpunten in relatie tot een van de meest urgente maatschappelijke uitdagingen van dit moment. 
Het boek is gepresenteerd tijdens een intensieve, grootschalige workshop georganiseerd door het Ministerie van BZK in maart 2018; in het najaar van 2018 zal hieraan een verder vervolg worden gegeven in een nieuwe serie workshops over publieke waarden en nieuwe technologieën.

Het boek is ook in pdf beschikbaar