6 juli 2015

Blog Claudy Oomen: De inspectie verandert de formule voor het onderbouwrendement … hoera!?

Claudy Oomen

Het rendementsdenken is goed doorgedrongen in het voortgezet onderwijs. Als scholen dit niet uit zichzelf doen, dan dwingt de Inspectie van het Onderwijs hen daar wel toe. Maar als je rendementsdenkt, moet je het wel goed doen. En daar wringt soms de schoen. 

Lees verder.....