Bijna 5 miljoen voor onderzoek naar aardappel

Ontwikkeling van stresstolerante aardappelen

Plantenbioloog Rashmi Sasidharan heeft een EU-subsidie ontvangen om de stresstolerantie van de aardappel te bestuderen. Het project Accelerated Development of multiple-stress tolerAnt PoTato (ADAPT) is een van de zogeheten Horizon2020 projecten. In totaal is een bedrag van bijna 5 miljoen euro toegekend aan het ADAPT-project, waaraan verschillende onderzoeksinstellingen en aardappelveredelaars samenwerken. "We ontwikkelen nieuwe strategieën om aardappelen geschikt te maken voor de uitdagende groeicondities van de toekomst."

Potato plant (iStock)

Aardappel is een van de belangrijkste voedingsgewassen ter wereld.  Een belangrijke beperking voor het veiligstellen van de opbrengst is de gevoeligheid voor stress, met name voor hitte en droogte, vaak gevolgd door overstromingen in het veld. Hoewel kennis van gecombineerde stress-factoren beperkt beschikbaar is in modelplanten zoals Arabidopsis, ontbreekt deze kennis in de aardappel bijna volledig. In dit onderzoeksprogramma, geleid door Dr. Markus Teige van de University of Vienna, komt de expertise van 10 vooraanstaande academische onderzoeksinstellingen, 4 aardappelveredelaars en een ontwikkelaar van screeningstechnologie samen om bij gecombineerde stressfactoren de mechanismen te onderzoeken die ten grondslag liggen aan veerkracht in de aardappel.

We zullen eigenschappen en genen identificeren die de stressbestendigheid in dit zeer belangrijke voedselgewas kunnen verbeteren

Binnen het ADAPT-project zal plantenwetenschapper Rashmi Sasidharan van de Universiteit Utrecht het onderzoek naar de aardappelreactie op overstromingen leiden. "Aardappelplanten en -knollen zijn zeer gevoelig voor overstroomde bodems, omstandigheden die ook de kwetsbaarheid voor ziekten vergroten. Met dit project zullen we de moleculaire en fenotypische reacties op overstromingsstress in de aardappel bepalen en hoe natte omstandigheden de knolzetting beïnvloeden. We zullen eigenschappen en genen identificeren die de stressbestendigheid in dit zeer belangrijke voedselgewas kunnen verbeteren", legt Sasidharan uit.

De onderzoekers zullen moleculaire biologie, stress-fysiologie, systeembiologie en analytica combineren met moleculaire veredeling, en betrekken daarbij instanties die werken met eindgebruikers voor het testen van variëteiten en de handel in aardappelen. "Vanuit ons mechanistisch inzicht streven we naar het identificeren van nieuwe veredelings-aanknopingspunten en het afstemmen van aardappelrassen op specifieke omgevingscondities. De kennis uit ons onderzoek zal direct de meest relevante stakeholders en eindgebruikers bereiken, en stimuleren daarmee veredelingsprogramma's en het begeleiden van technologieontwikkeling voor verbeterde gewasmanagementstrategieën."

Meer informatie
Website ADAPT-project