Groenlandse ijsstroming laat zeespiegel flink stijgen

Bijdrage van het Groenlandse ijs aan zeespiegelstijging beter voorspeld

Behalve het smelten van gletsjers levert ook het in zee stromen van gletsjers een grote bijdrage aan de zeespiegelstijging. Het nieuwe model van de Iraanse onderzoekster Faezeh Nick (Universiteit Utrecht) geeft nu een veel beter inzicht in de snelheid waarmee grote gletsjers op Groenland richting zee bewegen. Alleen al door deze Groenlandse ijsstroming zal de zeespiegel 4 tot 9 cm stijgen tot 2100, blijkt uit het model. De Utrechtse wetenschappers presenteren samen met buitenlandse collega’s hun conclusies in het wetenschappelijke tijdschrift Nature van 9 mei.

Doordat het klimaat verandert, nemen de grote ijsmassa’s wereldwijd in omvang af. Het slinken van de ijsmassa’s kan twee oorzaken hebben: het ijs smelt (hierover is al veel bekend) en het gletsjerijs stroomt de zee in. Het beschrijven van dit laatste proces was tot op heden een probleem voor onderzoekers. Klimaatonderzoeker Faezeh Nick kan nu dankzij haar nieuwe model de ijsstroming van de Groenlandse gletsjers nauwkeurig bepalen.

Groter aandeel dan verwacht

“Het model laat zien dat alleen al door de Groenlandse ijsstroming de zeespiegel 4 tot 9 cm gaat stijgen tot 2100”, aldus Nick. “Dat is ongeveer de helft van de totale bijdrage van de Groenlandse ijskap aan de zeespiegelstijging. Met name de benedengrens van de bijdrage van Groenland is daarmee naar boven toe bijgesteld ten opzichte van oudere schattingen.”

Kenmerken van het nieuwe model

“De belangrijkste winst van het nieuwe model is dat het op een veel nauwkeurigere manier de ijsbergproductie van de gletsjers beschrijft”, zegt Nick. Het afbreken van ijsbergen beïnvloedt de stroomsnelheid van de gletsjers. Verder neemt het model de gevolgen van temperatuurveranderingen in lucht en zee mee en houdt het rekening met de geografische condities, vernauwingen, ondergrond en hellingshoek van de gletsjers.

Bijzonder voor Nederland

Dit onderzoek is een bijzondere prestatie van deze nog jonge Iraanse onderzoekster, die inmiddels tien jaar werkzaam is in Nederland. Deze publicatie over de vier grootste gletsjers van Groenland schreef Faezeh samen met wetenschappers uit Nederland, Zwitserland, Engeland, Denemarken, Amerika en België.

Bijdrage aan klimaatrapport

Komend najaar komt er een nieuw klimaatrapport uit waarin voor het eerst de bijdrage van de stroming van het ijs expliciet opgenomen wordt, mede op basis van dit artikel.

Publicatie

‘Future sea-level rise from Greenland's major outlet glaciers in a warming climate’, Faezeh Nick en Roderik van de Wal, et al., Nature, 9 mei 2013.

Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door de Universiteit Utrecht, NWO (via het Nederlands Polair Programma), het EU-project Ice2sea en het programma Kennis voor Klimaat.

Meer informatie