Bezetting universiteitsbibliotheek binnenstad beëindigd

Op dinsdagmiddag 7 mei zijn pro-Palestina-demonstranten een bezetting gestart op het binnenterrein van de Universiteitsbibliotheek Binnenstad. Anton Pijpers, de voorzitter van het College van Bestuur, was op locatie aanwezig en heeft meermaals aangeboden om met een delegatie van de groep die demonstreerde te overleggen. Dit aanbod is elke keer geweigerd. Later op de avond werden barricades opgeworpen en werd de sfeer grimmiger. De demonstratie is rond 00:30 uur door de politie beëindigd omdat de veiligheidsrisico’s te groot waren.

“Dit voelt als een teleurstelling. We hadden liever gezien dat de demonstratie – waarvoor we ruimte hebben geboden – zonder politie-inzet was geëindigd” aldus Anton Pijpers. “Er was een grote en groeiende groep demonstranten op het binnenplein. Onder andere doordat de huisregels niet gevolgd werden, ontstonden er serieuze zorgen over de veiligheid. Er is helaas meermaals geen gehoor gegeven aan ons verzoek tot overleg en aan de oproepen om te vertrekken. Na intensief overleg met politie en gemeente hebben we de politie moeten vragen om de bezetting op het terrein van de bibliotheek te beëindigen.”

Vanwege opruim- en herstelwerkzaamheden blijft de binnenplaats van de bibliotheek woensdag 8 mei dicht. De bibliotheek is gewoon open en te bereiken via de hoofdingang.

Het College van Bestuur hoort en leest dagelijks de zorgen van studenten en medewerkers over de huidige situatie in Israël en Gaza. Als universiteit delen wij deze zorgen en gevoelens van verdriet, verbijstering en onmacht over het geweld als gevolg van dit conflict. We leven mee met iedereen die door dit conflict wordt geraakt, van welke zijde dan ook. We hopen dat dit conflict zo snel mogelijk eindigt.

Demonstreren en protesteren hoort bij onze democratie, en maakt daarmee deel uit van het leven op de campus van de Universiteit Utrecht. Daarvoor bieden wij de ruimte, mits dit respectvol en volgens onze huisregels (pdf, 131 kB) verloopt. Dat was gisteren niet het geval.

We doen – mede om die reden - nogmaals een dringend beroep op onze hele gemeenschap om de rust en eenheid te bewaren met aandacht en respect voor elkaar. Er is binnen de Universiteit Utrecht altijd ruimte voor verschillende (wetenschappelijke) perspectieven en gevoelens. Oproepen tot haat, geweld, onverdraagzaamheid, intimidatie of oproepen die anderszins die kaders van de open samenleving overschrijden, passen daar niet bij.

Namens het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht,

Anton Pijpers

Verder praten? Of heb je hulp nodig?

De Universiteit Utrecht zet zich in om iedereen te steunen die direct of indirect door deze gebeurtenissen wordt geraakt. We bieden onze studenten en medewerkers graag ondersteuning hierbij. Ben je student en zoek je informatie, advies of begeleiding, kijk dan op de pagina Bij wie kan ik terecht? om te zien bij wie je terecht kunt. Medewerkers die zich zorgen maken kunnen ondersteuning zoeken bij hun leidinggevende en Bedrijfsmaatschappelijk werk (intranet, inlog vereist).