Bezetting ruimte in het Minnaertgebouw beëindigd

Anton Pijpers in het gesprek met betrokkenen van de bezetting van het Minnaertgebouw
Anton Pijpers (voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht) in gesprek met bezorgde studenten van de bezetting van het Minnaertgebouw.

Bezorgde studenten van End Fossil Occupy Utrecht (EFO Utrecht) hebben van 8 tot en met 10 mei uit protest een ruimte in het Minnaertgebouw bezet. EFO Utrecht heeft een manifest opgesteld waarin de wens wordt uitgesproken voor een toegankelijke en transparante universiteit die alle banden met de fossiele industrie verbreekt. Het College van Bestuur begrijpt de zorgen van de studenten en is hierover meermaals met hen in gesprek gegaan. Het onderstaande bericht maakt inzichtelijk hoe de universiteit aan deze thema's werkt.

Wetenschappelijke samenwerking fossiele industrie

Om een transitie naar een duurzame samenleving te maken en de wereldwijde klimaatdoelen te halen, is het cruciaal dat ook de fossiele industrie verduurzaamt. Binnen de Universiteit Utrecht wordt er daarom op dit moment op verschillende plekken samengewerkt met de fossiele industrie om dat te bereiken. Voorwaarde voor samenwerking bij actuele onderzoeksprojecten is dan ook dat deze zich richt op het ontwikkelen van kennis om de energietransitie te versnellen, fossiel zo snel mogelijk uit te faseren en verdere CO2-emissies te vermijden. Bij alle samenwerkingen worden de principes van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit gehanteerd.  

In hoeverre een samenwerking met de fossiele industrie gewenst is, en/of onder welke voorwaarden, is een vraag die ook binnen onze universiteit leeft. Het College van Bestuur en de universiteitsraad (ons medezeggenschapsorgaan) hebben daarom ‘deep democracy’ sessies voor studenten en medewerkers geïnitieerd, om dit gesprek over samenwerking met de fossiele industrie te faciliteren. De inhoud van deze discussies zal gebruikt worden voor het opstellen van een afwegingskader ter besluitvorming over toekomstige samenwerkingen met de fossiele industrie. De eerste bijeenkomst was op 20 maart en de volgende zal plaatsvinden op 15 mei. Het College van Bestuur heeft onder meer EFO Utrecht ook uitgenodigd voor beide bijeenkomsten. Het doel is dat er voor 1 augustus 2023 een concept-afwegingskader is. Dat kader zal ook duidelijkheid geven over samenwerking met vertegenwoordigers van de fossiele industrie voor carrièredagen, excursies, gastcolleges/onderzoek of andere (wervings-)activiteiten, die georganiseerd worden door de universiteit. Dit element is de afgelopen dagen meermaals door de studenten aangekaart.

Transparantie

De universiteit werkt momenteel aan een totaaloverzicht van actuele onderzoekssamenwerkingen met de fossiele industrie, de inhoud en financiering. Dergelijke transparantie vinden wij belangrijk. We maken deze informatie uiterlijk 31 mei 2023 publiekelijk beschikbaar.

Klimaatnoodtoestand

Tot nu toe heeft de Universiteit Utrecht ervoor gekozen om het woord ‘klimaatnoodtoestand’ niet te gebruiken. We zien echter dat dit vragen oproept over de positie van de universiteit ten aanzien van de klimaatcrisis. We constateren dat het feit dat wij dit specifieke woord niet gebruiken, de indruk wekt dat we de klimaatverandering niet urgent of belangrijk vinden. Dit is echter een misvatting. Wij onderschrijven juist dat er sprake is van urgentie en een crisis. Onze eigen wetenschappers luiden hiervoor ook al langere tijd de noodklok. Daarom stond onze universitaire verjaardag (Dies Natalis) in maart in het teken van de klimaatcrisis. Duurzaamheid en de energietransitie zijn dan ook verweven in ons onderwijs, onderzoek en in onze bedrijfsvoering.

Naar aanleiding van onze gesprekken realiseren we ons dat we het woord ‘noodtoestand’ tot nu toe wellicht te juridisch hebben benaderd. De Universiteit Utrecht verkeert zelf niet in een noodtoestand. Maar we zien dat er naar aanleiding van klimaatproblemen op sommige plekken in de wereld echt een noodtoestand bestaat. Daarom kiezen we er vanaf nu voor om in onze communicatie over een ‘klimaatnoodtoestand’ te spreken om de positie van de Universiteit Utrecht met betrekking tot de klimaatverandering nog explicieter te maken, en daarmee aan te sluiten bij de woorden die in de samenleving gangbaar zijn.  

Een toegankelijke universiteit

De Universiteit Utrecht wil een zichtbare bijdrage leveren aan een inclusieve universitaire gemeenschap, een rechtvaardige samenleving en aan gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen. Daarom investeert de universiteit bewust in een universitaire omgeving waarin iedereen zich welkom en onderdeel van de gemeenschap voelt.

De bezetting is op woensdagmiddag 10 mei op initiatief van de studenten beëindigd. Het College van Bestuur kijkt terug op drie intensieve dagen waarin het gelukt is om een open dialoog over deze thema's te voeren.