1 mei 2019

Onderzoeker gaat een tijdje naar Boston University

Beurs voor promovenda die digitalisering arbeidsmarkt onderzoekt

Hofvijverkring: Haagse alumni

De Hofvijverkring, een groep Haagse alumni van de Universiteit Utrecht, heeft een beurs toegekend aan promovenda Ronja Röttger, die onderzoek doet naar de invloed van digitalisering op de arbeidsmarkt in het kader van Future of Work.

De beurs is via crowdfunding door de alumni bij elkaar gebracht. Met het geld, 3000 euro, gaat Ronja Röttger naar Boston, waar ze kan deelnemen aan seminars en andere activiteiten van de Boston University, het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Harvard. Er is al samenwerking tussen de Universiteit van Utrecht, MIT en Boston University op het terrein van haar onderzoek onder leiding van professoren Anna Salomons en Maarten Goos, bieden verbonden aan de Future of Work hub van de Universiteit Utrecht. De Hofvijverkring wilde graag Future of Work onderzoek ondersteunen en met name een jonge, veelbelovende onderzoeker binnen dat thema. 

Winnaars en verliezers van digitalisering

Ronja Röttger

Ronja Röttger is momenteel promovenda met professor Maarten Goos als promotor en professor Anna Salomons als co-promotor. Haar onderzoek richt zich op de invloed van digitalisering op de arbeidsmarkt, waarbij de nadruk ligt op algemene aspecten van beleid. Röttger: "Recente economische theorieën en empirisch onderzoek tonen aan dat er winnaars en verliezers zijn van technologische vooruitgang en globalisering. Het doel van mijn promotie onderzoek is daarom om de invloed van hedendaagse digitale technologieën te onderzoeken met en daarbij kwetsbare groepen te identificeren. Hierbij kijk ik extra naar hoe werknemers nieuwe banen zoeken en hoe kwetsbare groepen gesteund kunnen worden."

Röttger studeerde in 2017 cum laude af in de Multidisciplinary Economics Research Master van de Universiteit Utrecht. Ze liep eerder stage bij het Centraal Planbureau en werkte als student research assisstant voor professor Janneke Plantenga en Dr. Thomas van Huizen aan het project CARE dat voorschoolse educatie bestudeerde in Europa.

Hofvijverkring

Het bestuur van de Hofvijverkring, onderdeel van het Utrechts Universiteitsfonds, bestaat momenteel uit de alumni:

Dr. Pieter van Genuchten, voorzitter
Mr. Martine Mondt-Schouten, secretaris
Dr. Frans Driedonks, penningmeester
Prof. dr. Caspar F. van den Berg
Mr. Henk Gajentaan
Mr. Louise van Scherpenzeel
Mr. Hans den Breems