22 mei 2017

Beurs voor onderzoek naar veiligheid in Medellín en San Salvador

El Salvador  © iStockphoto.com/naruedom

Dr. Chris van den Borgh (Geschiedenis van de internationale betrekkingen) gaat onderzoek doen naar veiligheid ‘van onderaf’ in een verarmde en gewelddadige wijk in San Salvador (El Salvador). Het onderzoek maakt onderdeel uit van een groter onderzoeksproject naar veiligheid in Latijns Amerika.

Vanuit de London School of Economics and Political Science wordt een wijk in de stad Medellín (Colombia) onderzocht. Het onderzoeksproject Local state-society transformations and everyday security provisioning in Medellín and San Salvador wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gerda Henkel Stiftung (speciaal programma Security, Society and the State).

Overheidscontrole

In beide steden probeert de overheid om de controle over deze wijken terug te winnen, door een combinatie van repressieve en sociale programma’s. In Medellín heeft dit geleid tot een drastische afname van het geweld en de stad wordt vaak genoemd als een voorbeeld van geslaagde interventies – van burgers en overheden – om het geweld te verminderen. San Salvador behoort echter nog altijd tot de meest gewelddadige steden ter wereld en pogingen om het geweld te stoppen (onder meer door een staakt het vuren tussen lokale gangs) hebben gefaald.

Georganiseerde misdaad

In de meest gemarginaliseerde delen van beide steden hebben niet-statelijke, criminele actoren (zoals jeugdbendes, georganiseerde misdaad) echter nog altijd aanzienlijke invloed. In sommige gevallen oefenen zij bijna de facto controle uit, in andere gevallen zijn ze teruggedreven. Vaak ontstaan er nieuwe relaties tussen deze criminele actoren, lokale organisaties en overheden. Dit onderzoek bestudeert hoe, als gevolg van de pogingen van de overheid om voet aan de grond in deze wijken te krijgen, de relaties van de overheid met niet-statelijke actoren (waaronder criminele en gewapende groepen) verandert en hoe dit de alledaagse veiligheid van lokale burgers beïnvloedt. 

Onderzoekers

Alexandra Abello Colak (onderzoekster aan de London School of Economics and Political Science) voert het onderzoek in Medellín uit. Zij verrichte langdurig veldwerk in Medellín en is momenteel ook betrokken bij het onderzoeksproject Co-Constructing Security Provision in Mexico

Dr. Chris van der Borgh (Universiteit Utrecht) verricht het onderzoek in San Salvador. Hij houdt zich bezig met internationaal en nationaal beleid op het gebied van veiligheid en vrede, en schrijft al dertig jaar over El Salvador. Zijn proefschrift ging over buitenlandse hulp in de periode na de Salvadoraanse burgeroorlog. Recente publicaties gaan over bendes (street gangs) en overheidsbeleid ten aanzien van deze bendes.