29 augustus 2018

Betere regelgeving voor meer circulariteit in de bouw

Stadskantoor Venlo circulaire bouw
Het circulaire stadskantoor van Venlo.

In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht het Utrecht Centre Water, Oceans and Sustainability Law enkele juridische vragen rond een circulaire economie in de bouw.

Daarbij is gekeken naar de mogelijke uitbreiding en aanscherping van milieuprestatie-eisen voor bouwwerken, en naar een mogelijke verplichting tot het gebruik van bepaalde percentages secundaire grondstoffen. Het rapport komt met concrete suggesties voor aanpassing van bestaande regelgeving en waar de ontwikkeling van nieuw juridisch instrumentarium mogelijk is. 

Download het rapport ‘Enkele juridische vragen rond een circulaire economie in de bouw’ (pdf).

Het rapport is op 11 juli 2018 uitgebracht.

De auteurs zijn prof. C.W. Backes en mr. Dr. M.N. Boeve.